Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 234

Koncepcje psychologiczne człowieka - Metoda klasyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE CZŁOWIEKA Koncepcja psychoanalityczna człowieka składa się : - metoda badań psychiki człowieka - leczenie człowieka - psychologiczna koncepcja ludzkiej psychiki. METODA KLASYCZNA Z. FREUD. - twórca Z. Freud ( jego samo życie wpłynęło na niego, że powstała psychoanaliza). Z ...

Koncepcja wychowania, a oddziaływania wychowawcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

KONCEPCJE WYCHOWANIA, A ODZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZE. STRATEGIA WYCHOWANIA, A STYL I METODY ODZIAŁYWANIA WYCHOWAWCZEGO. Pedagogika GESTALT-jeden z rodzajów pedagogiki alternatywnej, /integrującej wiedzę i doświadczania z kilku nurtów w naukach humanistycznych/, opiera się głównie na

Mózgowe porażenie dziecięce - Obustronny niedowład kurczowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1113

Mózgowe porażenie dziecięce Wśród całej liczby dzieci niepełnosprawnych ruchowo, którą w naszym kraju szacuje się na około 40-50 tysięcy . ponad połowa(czyli 20-25 tysięcy) to pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz). Kolejno najliczniejszymi w tej grupie są dzieci z wadami wrodzonymi kręgo...

Marek Fabiusz Kwintylian-życiorys

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

Marek Fabiusz KWINTYLIAN Marek Fabiusz QUNTILIANUS ( KWINTYLIAN) pochodził z Hiszpanii. Żył około 42 do 120 roku n.e. Swe wykształcenie zawdzięczał najlepszym retorom. W 69 roku n.e. jako pierwszy w Rzymie, od cesarza Wespazjana otrzymał etat publicznego profesora wymowy, opłacanego z kasy państwow...

Marksistowska koncepcja człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1540

MARKSITOWSKA KONCEPCJA CZŁOWIEKA Filozofia człowieka to I - zagadnienie istoty człowieka, jego cech i właściwości, jego natura, jego byt, jego ciało i dusza II - zagadnienie pozycji (miejsca) i roli człowieka w świecie III - zagadnienie intelektu jako władzy poznawczej, specyfiki ludzkiego poznania...

Mechanizmy obronne, osobowość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Mechanizmy obronne, osobowość. Każdy źle rozwiązany problem, każda porażka grozi nam lękiem i "zdołowaniem": tak łatwo wtedy jest stwierdzić - " a jednak jestem do niczego ...". Nasza psychika, z troski o swój stan, nie zamierza do tego dopuścić! Uruchamia więc wyuczone wcześnie...

Pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Możliwość stymulacji i pomocy pedagogicznej rodzinom dysfunkcjonalnym wychowawczo. 1.Rodzina jako środowisko wychowawcze. Rodzina ponosi podstawową odpowiedzialność za wychowanie dzieci, za ich karierę szkolną i przygotowanie do samodzielnego życia. To właśnie w rodzinie dokonuje się podstawowy pro...

Model umysłu w psychologii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

MODELE UMYSŁU W PSYCHOLOGII UMYSŁ: *„Myślenie, wola i sądzenie stanowią trzy podstawowe rodzaje aktów umysłu” (Ahrendt, 1991) Te trzy aspekty : działanie, intuicja związana a wolą i sądy, konieczne są aby sprawnie działał nasz umysł. DEFINICJA: UMYSŁ - system odpowiedzialny za przebieg procesów psy...

Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Moja wizja oświaty w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku Kończący się XX wiek stanowi wyjątkowy okres w dziejach całej ludzkości. Wydarzenia minionych lat wstrząsnęły całym światem i odcisnęły swe piętno na życiu wszystkich społeczeństw. Wiek XX kojarzy się z takimi wydarzeniami jak: dwie Wojny Świ...