Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 233

Historia myśli penintencjarnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

HISTORIA MYŚLI PENITENCJARNEJ Z pierwszymi przejawami myśli penitencjarnej spotykamy się pod koniec XVI wieku. Więzienie w tych czasach było tylko karą poboczną , jednym ze środków odwetu w celu uczynienia z więzienia kary podstawowej samodzielnej, trzeba było poddać gruntowej rewizji pojęcie kary....

Historia wychowania-sytuacja szkolnictwa polskiego w latach 1917-1932

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Historia Wychowania Sytuacja szkolnictwap olskiego w latach 1917-1932; Reforma szkolnictwa (tzw.jędrzejewiczowska) - zalety i wady. 11 marca 1932 roku Sejm II Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił opracowaną reformę szkolną przez ministra Janusza Jędrzejewicza i wiceministra Kazimierza Pierackiego nast...

Humanizm i opiekuńczość

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

Humanizm i opiekuńczość Humanizm to postawa światopoglądowa w etyce, nauce, i filozofii, postawa, która zmieniła świat. Jego dziedzictwo sięga dorobku filozofów i poetów Starożytnej Grecji, Rzymu, konfucjańskich Chin. Zasadą moralną humanizmu jest tolerancja. Jego filozofia broni idei postępu cywil...

Inteligencja emocjonalna - Salovey i Meyer

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 546

INTELIGENCJA EMOCJONALNA W 1990 roku Salovey i Meyer stworzyli pojęcie inteligencji emocjonalnej - umiejętności kontrolowania własnych i cudzych emocji, odróżniania ich i wykorzystywania nabytej w ten sposób wiedzy do kierowania m...

Skuteczna resocjalizacja nieletnich

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

JAK WYOBRAŻAM SOBIE SKUTECZNĄ RESOCJALIZACJĘ NIELETNICH. Fala agresji, przemocy, kradzieży i wszelkiego rodzaju zachowań przestępczych, która ogarnęła Polskę w latach dziewięćdziesiątych mijającego stulecia stawia nowe wyzwania przed systemem resocjalizacji. Coraz większa liczba nieletnich jest spr...

Teoria cech i czynnika-jedna z teorii zawodowych człowiek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

JEDNA Z TEORII ZAWODOWYCH CZŁOWIEKA - TEORIA CECH I CZYNNIKA Za twórcę podstaw teorii cech i czynników uznać można Franka Parsonas`a, współcześnie zaś twórczo rozwinął ją Holland Pierwsi jej zwolennicy zakładali, że zdolności i cechy poszczegó...

Człowiek w społeczeństwie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1162

„Jednostka , a społeczeństwo-wzajemne relacje” Człowiek w społeczeństwie. Rozważając problematykę jednostki i społeczeństwa , ich wzajemnych relacji pragnę najpierw zwrócić uwagę na dwa główne tematy . Człowiek w społeczeństwie i społeczeństwo w człowieku . Zauważymy za chwilę , że te tematy zawier...

Karl Jaspers - „Filozofia egzystencji” - recenzja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 476

Karl Jaspers - „Filozofia egzystencji” - recenzja. Zanim przejdę do przedstawienia spostrzeżeń, jakie nasunęły mi się po lekturze tego dzieła, wyjaśnię - kluczowe dla niego - pojęcie egzystencjalizmu. Jest to kierunek filozofii współczesnej, według którego punktem wyjścia analizy filozoficznej jest...

Demografia-kobieta a model rodziny na tle przemian ustrojowych w Polsc...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

KOBIETA A MODEL RODZINY NA TLE PRZEMIAN USTROJOWYCH W POLSCE - DEMOGRAFIA Posługując się Tofflerowską terminologią każdemu z wyróżnionych przez niego etapów rozwoju społeczeństw, przyporządkować można analogiczną formę rodziny. I tak w społeczeństwach preidustrialnych dominował jeden typ rodziny, t...