Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 230

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako podstawowe zadanie oświaty ...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako podstawowe zadanie oświaty dorosłych . Dokształcanie i doskonalenie zawodowe jako podstawowe zadanie oświaty dorosłych. Andragogika jest to nauka o celach, treściach, formach, metodach, technikach i zasadach kształcenia, wychowania, uczenia się, samokształ...

Dominujące problemy współczesnej andragogiki w teorii i w praktyce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1071

„Dominujące problemy współczesnej andragogiki w teorii i w praktyce” Andragogika pochodzi od słów greckich: aner (andros), co oznacza mężczyznę, człowieka dorosłego i agein ( ago)- prowadzić. Ogólnie rzecz biorąc termin andragogika oznacza naukę o prowadzeniu ludzi dorosłych i jak każda z dziedzin ...

Dydaktyka w społeczeństwie informacji globalnej-zagrożenia, szanse, wy...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

DYDAKTYKA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACJI GLOBALNEJ: ZAGROŻENIA - SZANSE - WYZWANIA Wstęp - zorientowanie na XXI wiek Przywoływanie wieku XXI w rozważaniach naukowych i publicystyce stało się pewną modą intelektualną, niekiedy banalną, bo uprawianą bez rzetelnej analizy przewidywanych przemian cywiliza...

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia czyli specyficzne trudności w czyt...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

Dysleksja , zaburzenia w umiejętności czytania na skutek zmian w ośrodkowym układzie nerwowym . Jest to łagodna postać aleksji , zwana również aleksją wzrokową. Chory ma trudność w zrozumieniu prostych zwrotów czy zdań pisanych (w postaci lżejszej - tylko długich, złożonych zdań). Dysleksja może wy...

Działalność Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 854

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA DO KSIĄG ELEMENTARNYCH Właściwym ministe­rium oświaty stało się założone w 1775 r. z inicjatywy Ignacego Po­tockiego i działające pod jego przewodnictwem Towarzystwo do Ksiąg E1ementarnych. W jego skład weszli nauczyciele­-praktycy, ludzie nie tylko światli i uczeni, ale rów...

Działy filozofii - Epistemologia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

Działy filozofii ONTOLOGIA - jest to teoria bytu, szeroko rozumianej rzeczywistości. O. Stara się rozstrzygnąć, czy istnieje jeden byt, czy więcej jego rodzajów. Docieka jego natury oraz tego, jakie istotne właściwości mu przysługują. Rozważa byt w aspektach czasowym i przestrzennym. Interesuje się...

Dzieci chore z padaczką

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

Dzieci chore z padaczką Padaczka kojarzy się z objawami chorobowymi polegającymi na wystąpieniu drgawek połączonych z utratą przytomności i upadkiem . Obecnie wiemy ,że padaczka obejmuje znacznie szerszy zakres objawów . Padaczkę najcz...

Dzieci opuszczone i zaniedbane wychowawczo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Dzieci opuszczone i zaniedbane wychowawczo. Wobec dzieci opuszczonych wychowawczo i zaniedbanych powstało już wiele prac . Problem ten dotyczy każdego kraju na świecie. Bez względu na to czy jest to bogate państwo, średnio rozwinięte czy biedne. Każdy pedagog w swojej pracy spotyka się i będzie spo...

Dziecko z Zespołem Downa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

Dziecko z Zespołem Downa Co to jest zespół Downa ? Zapewne, tak jak większość ludzi, nie interesowaliście się zbytnio tym, co oznacza zespół Downa zanim wasze dziecko nie przyszło na świat. Zespół Downa zasadniczo oznacza, że wasze dziecko posiada jeden dodatkowy chromosom w każdej z jego milionów ...

Edukacja alternatywna-założenia, koncepcje i zastosowanie w szkolnictw...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1771

„Edukacja Alternatywna, jej z ałożenia, koncepcje i zastosowanie w szkolnictwie.” Plan pracy: Pojęcie Edukacji Alternatywnej Istota i założenia Edukacji Alternatywnej Założenia ogólne szkolnictwa alternatywnego Charakterystyk a wybranych koncepcji alternatywnych koncepcja Celestyna Freineta pedagog...