Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 229

Czynniki kształtujące osobowość człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Czynniki kszta ł tuj ą ce osobowo ść cz ł owieka 1. Pojęcie osobowości i jej rozwój Jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia osobowości jest bardzo trudne. Istnieje wiele koncepcji osobowości i wiele różnorodnych jej definicji. Pytanie, na które próbują odpowiedzieć uczeni zajmujący się problematyką osob...

Autyzm-czynniki-stresogenne w rodzinie z nim związane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

CZYNNIKI STRESOGENNE ZWIĄZANE Z AUTYZMEM WYSTĘPUJĄCYM W RODZINIE Ogólny wpływ autyzmu. Ogólna zasada głosi iż najlepiej by było gdyby autyzm był zidentyfikowany, czy też wykryty jak najszybciej. Jest to zasada stosowana w odniesieniu do wszystkich chorób lub różnego rodzaju zaburzeń. Wpływ autyzmu ...

Czynniki wpływające na proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłow...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Czynniki wpływające na proces akceptacji dziecka upośledzonego umysłowo oraz jego przebieg Przedmiotem naszych rozważań w tym rozdziale będzie przebieg procesu akceptacji dziecka upośledzonego przez jego rodziców oraz czynniki na niego wpływające. Postawa rodziców wywiera istotny wpływ na zachowani...

Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 924

Czynności poznawcze - wrażenia, spostrzeżenia, pamięć i myślenie. //WRAŻENIE WRAŻENIE - prosty proces poznawczy polegający na odbiorze jednej cechy zjawiska. Wrażenia powstają, gdy na nasze narządy zmysłowe działają w sposób bezpośredni bodźce zarówno ze świata zewnętrznego jak i wewnętrznego. Gdy ...

Deontologia-dział etyki normatywnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2107

Deontologia DEONTOLOGIA to dział etyki normatywnej — teoria powinności. Zajmuje się głównie zagadnieniami norm etycznych oraz czynników decydujących o moralnej wartości czynów ludzkich. Termin ten został wprowadzony przez J. Benthama. Na podst...

Diagnoza - definicja, źródła poznania, typy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1449

Diagnoza - definicja, źródła poznania, typy. Pojęcia diagnozy używa się przede wszystkim w naukach lekarskich. Pierwotnie służyło ono wyłącznie do określenia patologicznego stanu organizmu, następnie przyjęło się w orzecznictwie lekarskim ...

Diagnoza-definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945

Diagnoza jest to proces, który zachodzi między osobą potrzebującą pomocy a diagnostą, ma on na celu ustalenie dlaczego dalsze funkcjonowanie pacjenta w środowisku nie będzie pr a widłowe, dlaczego źle funkcjonuje i potrzebuje pomocy z zewnątrz, rozpoznanie przyczyn danego stanu rzeczy. Efektywne po...

Dialog jako droga do „zrozumienia tego, co ludzie rzeczywiście mówią...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Dialog jako droga do „zrozumienia tego, co ludzie rzeczywiście mówią”. W tym podrozdziale poruszymy problem dialogu, ponieważ jak pisze Stanisław Michałowski: „dialog stał się ważnym problemem współczesnej kultury intelektualnej, dziś cały świat negocjuje. Z powrotem uczymy się sztuki wzajemnego by...

Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

DLACZEGO LUDZIE ZACHOWUJĄ SIĘ AGRESYWNIE Chcąc odpowiedzieć na pytanie,, Dlaczego ludzie zachowują się agresywnie'' Dokonałam analizy literatury po czym można stwierdzić , że nie istnieje jeden czynnik wyjaśniający takie zachow anie. Trzy główne grupy teorii ujmuj agresję jako : filogenetycznie ufo...

Mediacja-dlaczego?

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

DLACZEGO MEDIACJA? W ostatnich dniach głośną stała się sprawa grupy nieletnich dziewcząt, które terroryzowały uczennice jednej ze szkół podstawowych, do której same chodziły. Po raz kolejny wywołało to burzę głosów, co do traktowania małoletnich przestępców w naszym kraju. Coraz częściej słyszy się...