Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 224

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - problemy resocjalizacj...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego ....

Pedagogika jako nauka i wychowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE Pedagogika jest nauką o wychowaniu, która formuje teoretyczne i metodyczne podstawy planowej działalności wychowawczej. Początkowo zakres pedagogiki ograniczał się do problemów związanych przygotowaniem młodej generacji do dojrzałego życia. Była ona pojmowana jako...

Problemy diagnozy i typologii zaburzeń w zachowaniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

PROBLEMY DIAGNOZY I TYPOLOGII ZABURZEŃ W ZACHOWANIU SPIS TREŚCI OGÓLNE ZASADY I FUNKCJE DIAGNOZY ZABURZEŃ W ZACHOWANIU DIAGNOZA ZABURZEŃ W ZACHOWANIU NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE BADAŃ PEDAGOGICZNYCH OBSERWACJA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM JAKO PODSTAWA DIAGNOZY NARZĘDZIA OBSERWACJI:...

Przeciw przemocy-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

PRZECIW PRZEMOCY „Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych". Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzime, Warszawa 1995 Historia przemocy jest równie długa jak historia całej naszej cywilizacji...

Przemoc seksualna wobec dzieci do lat 15-kazirodztwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Przemoc seksualna wobec dzieci do lat 15. Kazirodztwo Przemoc seksualna wobec dziecka to jakiekolwiek zachowania seksualne służące uzyskaniu podniecenia lub satysfakcji seksualnej przez sprawcę, czyli : uwagi i dowcipy o charakterze erot...

Przemoc w rodzinie i w szkole z perspektywy oceny i opinii dziecka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

PRZEMOC W RODZINIE I W SZKOLE Z PERSPEKTYWY OCEN I OPINII DZIECKA O TYM ZJAWISKU (studium diagnostyczne na przykładzie badań uczniów gimnazjum) Spis treści. Wstęp ROZDZIAŁ I Socjalizacyjno edukacyjna analiza rozwoju p sychofizycznego dziecka 1. solcjalizacja w środowisku szkolnym 2. Socjalizacja i ...

Psychologia społeczna - Koncepcje empatii i altruizmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Okres przednaukowy GUSTAW TRADE- imitacja , naśladownictwo ludzie naśladują się nawzajem jako ważny element socjalizacji. 1903 rok. W. Mc DUGALL INTRODUCTION TO SOCJAL PSYCHOLOGY E. ROSS SOCJAL PSYCHOLOGY Socjologiczny wariant psy chologii społecznej bada zjawiska i procesy ps...

Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona Zagadnienie ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii osobowości. Istnieją jednak bardzo zasadnicze różnice między poszczególnymi kierunkami psychologicznymi w inter...

Ruch rozwijający-Metoda Weroniki SHERBORNE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

Ruch rozwijający Metoda Weroniki SHERBORNE Weronika SHERBORNE (1922-1990) - przez całe życie pracowała z dziećmi. Kształciła nauczycieli zarówno w swoim kraju ( Wlk. Brytania) jak i za granicą. Była z wykształcenia nauczycielką wychowania fizycznego i fizjoterapeutką. Ogromny wpływ na działalność W...

Samobójstwo-utrata innych możliwości istnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

SAMOBÓJSTWO - UTRATA INNYCH MOŻLIWOŚCI ISTNIENIA Z pewnością w życiu każdego z nas są okresy , kiedy po prostu nie potrafimy sobie wyobrazić, jak zdołamy przeżyć następny dzień; gdy życie nie wydaje się warte męki i cierpień, do których znoszenia nas zmus za. Może straciliśmy ojca, matkę lub bliski...