Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 220

Fundusz spójności - krótka notka.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI NIE JEST FUNDUSZEM STRUKTURALNYM Fundusz Spójności - utworzony w 1993r. w celu wspierania projektów z dziedziny ekologii oraz infrastruktury transportu w najbiedniejszych krajach Unii Europejskiej. Dedykowany krajom, które mają PNB poniżej 90% średniej unijnej. Działa do dziś, cho...

Koncentracja przestrzenna celu pierwszego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Jak wyglądała koncentracja przestrzenna celu pierwszego? W jednostkach NUTS 2, gdzie PKB na mieszkańca w latach 1994-1996 była poniżej 75% średniej unijnej Obszary zamorskie Francji, Azory, Wyspy Kanaryjskie, Madera Obszary wysokogórs...

Koncentracja merytoryczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1960

Koncentracja merytoryczna Polityka spójności jest traktowana jako podstawowy instrument dla osiągania wskaźników Strategii Europa 2020. Zakłada się, że realizacja działań interwencyjnych polityki spójności powinna koncentrować się na 11 celach tematycznych: Wspieranie B+R oraz innowacyjności Pop...

Pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych - dane statystyczne.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Największą efektywność w pozyskiwaniu Funduszy Strukturalnych prezentuje sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Struktura dofinansowania Unii Europejskiej według beneficjentów po 1 maja 2004r.: 42% jednostki samorządu terytorialnego 29% jednostki budżetowe 14% przedsiębiorstwa 4% rolnicy Z...

Nowy model polskiej polityki regionalnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Nowy model polskiej polityki regionalnej Etapy wdrażania nowego modelu polityki regionalnej 2000-2004 okres przedakcesyjny był konsekwencją: Wprowadzonej w 1999r. reformy administracyjno-terytorialnej kraju Potrzeby uporządkowania ob...

Okres lat 90 - Phare struder i Phare CBC.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Okres lat 90-tych PHARE - Polsko-Węgierski Program Restrukturyzacji Gospodarczej (Poland-Hungary Assistance to Restructuring of Their Economies). Zasięg terytorialny został szybko rozszerzony na inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Polska w ramach tego programu pozyskała około 2 mld Euro , tj. o...

Okres lat 2000 i programy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Okres lat 2000-2004 Zasadniczym elementem Programów Pomocy UE dla Polski były Programy Przedakcesyjne utworzone w 1999r. w ramach Strategii Przedakcesyjnej dla krajów kandydujących. Programy z jednej strony należy kojarzyć z pomocą przeznaczaną na kolejne cele, a z drugiej jako przygotowanie do po...

Fundusze po 1 maja 2004 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Okres po 1 maja 2004r. Zasadniczym elementem Programów i Funduszy UE stają się Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności . W pierwszym okresie członkostwa Polski w UE pod...

Okres programowania 2007-2013

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013 Utrzymanie dotychczasowego ukierunkowania polityki spójności na wszystkie państwa członkowskie przy pozostawieniu udziału wydatków na politykę spójności na poziomie 1/3 wydatków Unii Europejskiej. Utrzymanie czterech zasad unijnej polityki interregionalnej. Utrzyman...

Perspektywa 2007-2013

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

PERSPEKTYWA 2007-2013 Narodowa Strategia Spójności/Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Środki tego programu - 85 mld Euro, czyli średnioroczne wydatki 12 mld - więcej niż w poprzedniej perspektywie Udział środków wspólnotowych wyniesie 67 mld Euro, co stanowi 78,6% ogólnego budżetu ...