Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 219

Podejście kontraktowe we Francji.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Podejście kontraktowe Jest we Francji jednym z narzędzi wdrażania planowania przestrzennego ( wprowadzone w latach 70). Angażuje różne poziomy władzy do wdrażania projektów. Kontrakt władz centralnych a lokalnych lub władz lokalny...

Regionalny plan strategii terytorialnej - definicje.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

REGIONALNY PLAN STRATEGII TERYTORIALNEJ- ustanawia podstawy organizacji i struktury całego terytorium, wyznacza strategiczne cele autonomii i jest punktem odniesienia dla wszystkich innych instrumentów lub planów planowania terytorialnego PROGRAMY KOORDYNUJĄCE DZIAŁANIA TERYTORIALNE- wyznaczają, z...

System planowania przestrzennego w Hiszpanii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 903

SYSTEM PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W HISZPANII Proces urbanizacji w Hiszpanii zaczął się dość późno, akty związane z planowaniem przestrzennym , które regulowały zasady zagospodarowania przestrzennego powstały w 1956 r. Ustrój państwa Hiszpanii: jest

Urban plannin we Francji.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

URBAN PLANNING W FRANCJI Spatial Planning Dietives- wdrożone w 1995 przez Spatial Planning and Development Act, są to lokalne dokumenty planistyczne przez rząd centralny z jego własnej inicjatywy lub władz regionalnych. Mają one obejmować niektóre strategiczne obszary: - gdzie, występują problemy...

Program urban policies.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

URBAN POLICIES Wskaźnik urbanizacji we Francji to 80% ( w różnych krajach wskaźnik urbanizacji określają różne dane, w Polsce liczba mieszkańców w miastach). Paryż i inne miast. Strategia władz lokalnych i rządu centralnego dotyczące miast można podzielić na 2 kategorie: - działania dotyczące prz...

Polityka planowania przestrzennego Francji w 2002 r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

W 2002 r. ministerialny komitet ds. planowania przestrzennego wyznaczył nowe polityki planowania przestrzennego. Polityka opierała się na 2 filarach: Uczynić Francję bardziej atrakcyjną gospodarczo i konkurencyjną, ma to zapewnić wyłonienie się Competitiveness Clusters (Klastry konkurencyjności) i...

Budżet a liczba ludności i koncentracja tematyczna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1239

Budżet a liczba ludności 71,5% udziału w budżecie mniej rozwiniętych regionów, 12,1% - regionów przejściowych, 16,4% - regionów bardziej rozwiniętych. 119,2 mln obywateli regionów mniej rozwiniętych, 72,7 mln obywateli regionów przejściowych i 307,1 mln obywateli regionów bardziej rozwiniętych. U...

Budżet polityki spójności na lata 2007

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Budżet polityki spójności na lata 2007-2013 347,4 mld Euro Dzielenie pieniędzy między trzy cele Cel pierwszy - konwergencja - zmierza do przyspieszenia konwergencji najmniej rozwiniętych regionów i państw członkowskich. Regionami kwalifikującymi się do finansowania w ramach tego celu są głównie r...

Instrumenty współczesnej polityki regionalnej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

Do instrumentów współczesnej polityki regionalnej zaliczyć można za J. Bachtlerem: Instrumenty finansowe - służą wspieraniu przez sektor publiczny lokalizacji rozwoju podmiotów gospodarczych w obszarach problemowych Instrumenty inwest...

Najważniejsze dokumenty w drugiej połowie lat 90

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Druga połowa lat 90 Głównym motorem wszystkich zmian jakie zaszły w Polsce w polityce regionalnej było zapoczątkowanie procesu akcesji Polski do UE. Dwa najważniejsze dokumenty: Narodowa strategia Integracji (1997r.) przyjęta 28 stycznia 1997r. Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii ...