Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 207

Świat roślinny i zwierzęcy Ameryki Północnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Świat roślinny Ameryka Północna wchodzi w skład państwa roślinnego wokółbiegunowego pn. ( Holarctis ); tylko pd. część Kalifornii, Arizony i Florydy oraz Meksyk należą, wraz z całą Ameryką Środkową, do państwa tropik. Nowego Świata ( Neotropis ); strefowy układ roślinności w Ameryce Północnej jest ...

Kordyliery - rzeźba, klimat, stosunki wodne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Rzeźba . Kordyliery Północne początkowo przebiegają równoleżnikowo, łukiem otwartym w kierunku pd., po czym skręcają, utrzymując ogólny kierunek pd.-wschodni. Na terenie stanu Alaska wyróżnia się: G. Brooksa (Isto, 2761 m),

Ametyka Południowa - informacje, klimat

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Świat roślinny . Szata roślinna kordylierów jest bardzo zróżnicowana i rozmieszczona strefowo. W skrajnie pn. części występuje tundra ark.-górska i bory świerkowe; w zach. części Kordylierów, w Kanadzie i na pn. USA — bujne

Ameryka Południowa - warunki naturalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Roślinność Roślinność w Andach traktujemy osobno - podobnie jak przy klimacie. Nizina Amazonki - Największy obszar wieczniezielonych lasów równikowych (selwa) na ziemi (5,5 mln km2) Lasy te występują takrze na Nizinie Gujańskiej. Lasy te kryją w sobie ogromne ilości gatunków roślin i zwierząt (sz...

Ameryka Południowa - budowa geologiczna, klimat, świat roślinny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Budowa geologiczna Najstarszą częścią Ameryki Południowej jest prekambryjska platforma południowoamer., obejmująca pn.-wsch. i środk. część kontynentu; stanowi ona fragment dawnego lądu Gondwany, wykazuje wiele wspólnych cech z platformą afryk., od której została oddzielona w mezozoiku. Fundament p...

Ameryka Południowa - świat zwierzęcy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Świat zwierzęcy Pod względem zoogeograficznym Ameryka Południowa i Ameryka Środkowa tworzą krainę neotropikalną. Fauna niezwykle bogata, zróżnicowana i swoista. Występują tu 3...

Andy - klimat, stosunki wodne, budowa geologiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Klimat . W wyniku dużej rozciągłości południkowej Andy są położone w kilku strefach klim., od klimatów równikowych na pn. poprzez zwrotnikowe, podzwrotnikowe i umiarkowane do okołobiegunowych (klimat subpolarny) na krańcach pd.; ze względu na znaczne wyniesienie, prawie całe Andy mają surowy, chłod...

Afryka - klimat, geologia, roślinność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1302

Budowa geologiczna Afryka znajduje się na płycie afrykańskiej. Kontynent jest zbudowany ze starych prekambryjskich skał krystalicznych (bez Atlasu i Gór Przylądkowych). Jest pogląd, że Afryka w prekambrze powstała z połączenia małych tarcz litosfery a wyniesienia dzielące kotliny są starymi górami,...

Afryka - geologia i stosunki wodne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Budowa geologiczna Niemal w całości Afryka stanowi platformę prekambryjską, zw. platformą afryk., której podłoże jest zbud. z prekambryjskich skał metamorficznych i magmowych (głębinowych i wylewnych) sfałdowanych, a następnie zdenudow...

Afryka - roslinność i regiony fizyczno-feograficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

Świat roślinny Afryka leży w obrębie 3 państw roślinnych: wokółbiegunowego pn. ( Holarctis ) — pn. część Afryki, tropikalnego Starego Świata ( Paleotropis ) i przylądkowego ( Capensis , najmniejszego państwa roślinnego świata) — pd. cypel Afryki. W obszarze śródziemnomor. (pn. wybrzeża Afryki i gór...