Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 204

Skutki inflacji - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

SKUTKI INFLACJI ekonomiczne zniechęca do oszczędzania (ludzie chcą się pozbyć pieniądza, bo traci na wartości) zniechęca do inwestowania przedsiębiorców bo koszty inwestycji mogą się nie zwrócić, nie wiadomo jakie będą relacje cenowe w przyszłości i nie można zrobić racjonalnego rachunku ekonomic...

Szkoła Philipsa i neokerynesistów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

szkoła Philipsa i neokerynesistów krzywa Philipsa b. duże bezrobocie stosunkowo niska inflacja A - gospodarka o zerowej inflacji i wysokim bezrobociu Rząd podejmuje działania aby zbić bezrobocie np. dotacje do pensji dla przedsiębiorstw, które zatrudniają nowych pracowników, zamówienia rządowe,...

Fukcjonalizm funkcjonalno-strukturalny - krótka notatka.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Fukcjonalizm - funkcjonalno - strukturalny Organicyzm - funkcjonalizm - systemizm - strukturalizm - systemizm Założenia: - świat społeczny jest taki jak świat biologiczny, cechuj się tym samym, możemy badać w ten sam sposób od komórki d...

Zakres materiału z geografii fizycznej świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057

Geografia fizyczna świata Wykład 1 27.10.2005 Problematyka: fizyczny obraz świata nowe koncepcje; np. dotyczące współczesnego rozmieszczenia kontynentów współczesne przemiany fizycznego obrazu świata w warunkach zmian klimatu i różn...

Miejsce geografii fizycznej świata w rozwoju historii nauk geograficzn...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Wykład 2 3.11.2005 Wyspy przestrzenne rozmieszczenie prawidłowości rozmieszczenia podział wysp: kontynentalne oceaniczne wulkaniczne koralowe Kontynenty aktualne rozmieszczenie półkula morska, półkula lądowa granice między kontynentami podstawy podziału na góry, niziny, wyżyny kryteri...

Zagadnienia i analiza definicji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1043

PRZYKŁADOWE PYTANIA: * pustynie kuli ziemskiej i związane z nimi krajobrazy, *krajobrazy stepów na poszczególnych kontynentach, *krajobrazy współczesnego zlodowacenia na poszczególnych kontynentach, *krajobrazy wybrzeży (klifowe) na poszczególnych kontynentach, *krajobrazy lessowe na poszczególnych...

Barok i oświecenie - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jakub Pokrzywniak
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5264

4. Barok (z port. barocco - perła o nieregularnych kształtach, lub z fr. baroque - bogactwo ozdób). Barok - główny kierunek w kulturze środkowo-i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy: od końca XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku. Barok obejmował wszystkie przej...

Początek oświecenia - informacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jakub Pokrzywniak
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

POCZĄTEK OŚWIECENIA: Niektórzy rozpoczynają oświecenie od roku 1733, od traktatu Stanisława Leszczyńskiego Głos wolny wolność ubezpieczający . (oryg. Głos wolny wolność ubespieczaiący ) - traktat polityczny, wydany przypuszczalnie ...

Utwory średniowieczne - informacje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jakub Pokrzywniak
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Utwory, które głównie powstawały w średniowieczu: żywoty świętych (hagiografia), kazania, pieśni religijne, epika rycerska. Charakterystyczną cechą literatury średniowiecznej jest jej szczególne zaangażowanie w kwestie religijne i świeckie, duchowe i społeczne. Literatura służyła określonym ce...

Opowieść małżonki świętego Aleksego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jakub Pokrzywniak
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2121

Rzymski książę, który zstąpił z wyżyn na samo dno doczesnej hierarchii, aby uniknąć niewłaściwego pragnienia wielkości i chwały próżnych zaszczytów, po raz drugi musi zmierzyć się z pokusą nagłego wyniesienia i chwały. Zjawiają się też w tym dalekim kraju słudzy Efamijana, ale Bóg nie daje im rozpo...