Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 194

Polskie sieci handlowe na rynkach zagranicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

Polskie sieci handlowe na rynkach zagranicznych: Zagraniczne lokalizacje polskich sieci handlowych: Reserved, Cropp - odzież- 119 sklepów- bułgaria, litwa, łotwa, estonia, czechy, ukraina, rumunia Inglot-

Poziom rozwoju handlu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Poziom rozwoju handlu (kryteria): Stopień koncentracji przestrzennej Poziom integracji - usieciowienia Zaawansowanie technologiczne Proporcje miedzy handlem tradycyjnym a nowoczesnym Poziom internacjonalizacji Fazy handlu: Faza tradycyjna - handel rozdrobniony Faza średnio zaawansowana - nasile...

Przyczyny ekspansji zagranicznych sieci handlowych do Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1183

Przyczyny ekspansji zagranicznych sieci handlowych do Polski: Wzrost gospodarczy\zatrzymana inflacja, rosnące PKB Spadek bezrobocia Wzrost ludzi zamożnych, wzrost dochodów indywidualnych Industrializacja konsumpcji i, wzrost oczekiwań i wymagań nabywców Wzrost rozwoju motoryzacyjnego Słaba kon...

Rozwój handlu - perspektywy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

Rozwój handlu - perspektywy Ekspansja handlu wielko powierzchniowego poza granicami aglomeracji, do najmniejszych miast, w tym na obszary wiejskie. Rewitalizacja poprzez handel terenów wewnątrz miejskich Kolejne formy handlu wielko powierzchniowego: Wielko powierzchniowe malle (

Typy strategii lokalizacyjnych sieci handlowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Typy strategii lokalizacyjnych sieci handlowych: Zasięg krajowy - Żabka, Tesco, Piotr i Paweł, Apart Makroregionalny - Carrefour, Groszek Regionalne - Polo market, Chata Polska Lokalny - sieć sklepów Jeżyk, sklepy agat, Eurokiosk, Tylko ...

Zasięg działania firm detalicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Zasięg działania firm detalicznych: Amerykańskie: ekspansja jest globalna (cała Europa poza Białorusią, Rosją, Azją, w Afryce najmniej) rynek amerykański, meksykański Brytyjskie: Europa środkowo-wschodnia, Azja Niemieckie: Kanada, Azja Japonia: Indochiny, Europa zachodnia Ekonomiczna koncentracja ...

Przepusty - podstawa prawna i rodzaje obiektu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029

2. Przepusty § 39.  1. Przepusty w miarę możliwości powinny być usytuowane w miejscach naturalnych zagłębień terenu. 2. Przepusty łączące przydrożne rowy powinny być usytuowane prostopadle do osi drogi. § 40.  1. Światło przepustów powinno zapewnić swobodę przepływu miarodajnego wody, z uwzględnie...

Wiadukty, estakady, kładki - podstawa prawna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

3. Wiadukty, estakady, kładki § 51.  1. Długość wiaduktu nad drogą powinna zapewnić w szczególności bezpieczny ruch pojazdów i pieszych na drodze z zachowaniem wymaganych skrajni oraz nie spowodować zmiany parametrów przekroju poprzecznego drogi. 2. Długość wiaduktu nad linią kolejową powinna zape...

Wymagania powiązań obiektów inżynierskich z drogą i terenem.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Dział III POWIĄZANIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Z DROGĄ I TERENEM Rozdział 1 Wymagania ogólne § 79.  Połączenie obiektu inżynierskiego z drogą powinno zapewnić w szczególności: 1) kontynuację ruchu drogowego, 2) właściwe warunki pracy konstrukcji obiektu, 3) odpowiednie ukształtowanie przestrzeni po...

Nośność i stateczność, czyli bezpieczeństwo obiektów inżynierskich....

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Dział IV BEZPIECZEŃSTWO OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Rozdział 1 Nośność i stateczność § 146.  Obiekty inżynierskie i związane z nimi urządzenia powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w trakcie użytkowania nie stwarzały niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków oraz aby obciążenia mogące na n...