Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 193

Region i ustalenie granicy państwowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Region - obszar odznaczający się swoistymi cechami (np. geograficznymi, etnograficznymi, gospodarczymi) wyróżniającymi się spośród innych obszarów. Względnie jednorodny obszar wyodrębniony na podstawie określonych kryteriów. Region: Jako narzędzie badania Jako przedmiot poznania Jako narzędzie dz...

Władza planistyczna gminy i plan użytkowania terenu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

Władza planistyczna gminy: Gmina ustanawia ostateczne regulacje w sprawie użytkowania gruntów (budowlanego lub innego) na konkretnych działkach. Gmina jest zwolniona z obowiązku uwzględniania celów ponadlokalnego porządku przestrzennego i dostosowywania do nich planowania lokalnego. Gminy realizu...

Współpraca transgraniczna w Europie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 483

Współpraca transgraniczna w Europie Każde wspólnie podjęte działanie mające na celu umocnienie i dalszy rozwój sąsiedzkich kontaktów między wspólnotami i władzami terytorialnymi dwóch lub większej liczby umawiających się stron, jak również zawarcie porozumień i przyjęcie uzgodnień koniecznych do re...

Gospodarka przestrzenna i jej elementy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029

Gospodarka przestrzenna może być pojmowana jako: Dyscyplina naukowa Nauka o zasadach gospodarowania w wymiarze przestrzennym, tj. przy uwzględnianiu jakościowo i ilościowo zróżnicowanego środowiska życia człowieka. Nauka zajmująca ...

Dyscypliny zajmujące się handlem

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Dyscypliny zajmujące się handlem: Geografia handlu Ekonomika handlu Gospodarka Przestrzenna Socjologia handlu Geografia handlu - zajmuje się rozmieszczeniem działalności handlowej i uwarunkowaniami jej rozwoju w różnych skalach przestrzennych. Skale przestrzenne: Globalna - ewolucja form handlu ...

Handel na dworcach i lotniskach oraz słynne targowiska i bazary

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

Handel na dworcach i lotniskach Bazar, targ, targowisko, rynek, kiermasz to najczęstsze określenia oznaczające wydzielony teren przeznaczony do handlu, zazwyczaj na otwartej powierzchni (plac targowy) bądź też pod dachem (stragan, namiot, hala tar...

Handel w podróży i czynniki rozwoju.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Handel w podróży - dziedzina handlu określana jako Duty Free & Travel Retail liczy ponad 50 lat. Sprzedaż w tym segmencie rynku zaczęła się w 1947 r., z obrotami na poziomie 1 mln dolarów. Współcześnie handel tego typu generuje przychody rzędy 37 miliardów rocznie. Średnioroczny wzrost obrotów...

Handel i funkcje w rozwoju przestrzenno-funkcjonalnym.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

Handel - wymiana dóbr i usług między sprzedającym a kupującym, za pomocą aktów kupna-sprzedaży lub barteru (handel wymienny). Sposoby dystrybucji dóbr i usług: Państwowa/prywatna Dystrybucja: Mieszana Rynkowa Funkcje handlu w rozwoju pr...

Hipermarkety specjalistyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Hipermarkety specjalistyczne - to obiekty ze sprzętem: RTV i AGD Wielkie sklepy z artykułami komputerowymi Hipermarkety z artykułami „zrób to sam - dom i ogród” Centra handlowe - największa skala koncentracji działalności handlowej. Są...

Globalizacja i jej aspekty.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Handel detaliczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1736

Historyczny proces wzrastającej integracji gospodarki w wymiarze światowym, sterowany strategicznie przez trzech głównych aktorów: Przedsiębiorstwa wielonarodowe Organizacje międzynarodowe Państwa narodowe Bilateralna wymiana handlowa - powiązania w ramach handlu zagranicznego między krajami. Tra...