Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 186

Wpływ rzeźby terenu na budownictwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2527

Omów wpływ rzeźby terenu na budownictwo. Rzeźba terenu odznacza się ogromnym wpływem na budownictwo. Nachylenia w znacznym stopniu warunkują możliwości zabudowy i jej charakter. W związku z tym wyróżniamy: Tereny równinne - spadki do 2 % - b...

Opracowania ekofizjograficzne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Opracowania ekofizjograficzne - badania dotyczące analizy środowiska przyrodniczego, jego funkcjonowania i możliwości realizacji w jego obrębie różnorodnych funkcji społeczno-gospodarczych w procesie planowania przestrzennego. Cele...

Organy samorządu terytorialnego na poziomie gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 910

Organy samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu i województwa. Organy samorządu terytorialnego na poziomie gminy: Rada gminy (organ stanowiący i kontrolny) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta (organ wykonawczy) Młodzieżowa rada gminy (charakter konsultacyjny) - nie zawsze Organy samo...

Partnerstwa interkomunalne w rozwoju lokalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Partnerstwa interkomunalne w rozwoju lokalnym. Związki i porozumienia międzygminne - Związki międzygminne zawierane są w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Mają określony czas trwania oraz skonkretyzowane zadania. Zadania w...

Planowanie przestrzenne w Polsce - poziomy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Planowanie przestrzenne w Polsce zorganizowane jest na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim (regionalnym) oraz gminnym (lokalnym). Na poziomie krajowym eksponowane są elementy zagospodarowania przestrzennego decydujące o spójnoś...

Definicje: podmiot prawa, osoba fizyczna, osoba prawna.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

PODMIOT PRAWA : To jednostka, która może posiadać uprawnienia (prawa) lub obowiązki, a więc ma zdolność prawną. Podmiotowość prawną nadaje prawo. Każdy człowiek jest podmiotem prawa od chwili urodzenia aż do śmierci. OSOBA FIZYCZNA : Prawne określenie człowieka w prawie cywilnym. Bycie osobą fizycz...

Instytucje prawa cywilnego w planowaniu przestrzennym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Podstawowe instytucje prawa cywilnego odgrywające role w planowaniu przestrzennym. Podstawowymi instytucjami prawa cywilnego odgrywającymi rolę w planowaniu przestrzennym są prawa rzeczowe czyli: prawo własności - W granicach okre...

Podział terytorialno-administracyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

Podział terytorialno-administracyjny - Względnie trwały podział przestrzeni państwa dokonany w odpowiednich formach prawnych dla podmiotów (organów, instytucji) realizujących zadania administracji publicznej. Podział terytorialny wprowadzany jest z myślą o zachowaniu pewnego ładu i porządku działal...

Podział terytorialny i rodzaje podziałów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Podział terytorialny - względnie trwałe rozczłonkowanie terytorium państwa dokonywane dla lokalnych organów państwowych lub jednostek niepaństwowych. Podział terytorialny określa granice, w których może legalnie działać dany organ czyli właściwość miejscową organu. Każde państwo dzieli swoje teryto...