Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 183

Podobieństwa i różnice zarządzania gospodarką

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

2. Zarządzanie gosp. Samorządu terytorialnego a zarządzanie przedsiębiorstwem rynkowym- podobieństwa i różnice. Podobieństwa: -Samorząd terytorialny stanowi quasi - przedsiębiorstwo usługowe, dysponujące majątkiem finansowym i administracją -samorząd terytorialny szeroko wykorzystuje metody charak...

Elementy sieci logistycznej miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

26.Elementy sieci logistycznej miasta: A układ dróg rożnych rodzajów transportu (ulice ,trasy przelotowe ,obwodnice, torowiska, kanały wodne, wodociągi,

Ekonomiczno-finansowe instrumenty pobudzania rozwoju gospodarki przez ...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

3.Ekonomiczno-finansowe instrumenty pobudzania rozwoju gosp. Przez gminę -możliwość wspomagania finansowego w postaci kredytów i pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw -systemowe (nie indywidualno uznaniowe!!!) preferencje dla podmiotów gosp. Poprzez zwolnienia i ulgi podatkowe, płatności r...

Pojęcie, cechy i cele rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

31. Pojęcie, cechy i cele rozwoju lokalnego Proces pozytywnych ilościowych i jakościowych zmian zachodzących w mieście, gminie wiejskiej, gminie miejskiejo-wiejskiej lub innym lokalnym układzie społeczno-terytorialnym ,odznaczający się swoistymi cechami przestrzeni, gospodarki, kultury i lokalna pr...

Pojęcie, podmiot i przedmiot strategicznego planu rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

32. Pojęcie, podmiot i przedmiot strategicznego planu rozwoju lokalnego Efekt planowania strategicznego na szczeblu gminy. Stanowi swoisty scenariusz rozwoju gminy określający: - Docelowa wizje rozwoju gminy, - Misje gminy, - Strategiczne cele rozwoju gminy - Zadania strategiczne, Sposób reali...

Pobudzanie rozwoju gospodarki przez gminę.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

4.Organizacyjno-instytucjonalne instrumenty pobudzenia rozwoju gosp. Przez gminę -tworzenie w strukturach administracji samorządowej wyspecjalizowanych komórek administracyjnych, zajmujących się rozwojem lokalnym i promowaniem sy...

Corborate identity i Corporate design

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

40. Corborate identity i Corporate design Corporate identity - działania zmierzające do wzrostu poziomu identyfikacji cech specyficznych danego układu lokalnego przez otoczenie, - tworzenie pozytywnego obrazu gminy, podnoszenie stopnia jego atr...

Składniki mienia komunalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

5.Składniki mienia komunalnego a. lokalna infrastruktura techniczna i społeczna- (zespół urządzeń warunkujących funkcjonowanie gminy i stanowiący bazę materialną wytwarzania dóbr i świadczenia usług, zaspokajających szeroko rozumiane potrzeby życiowe człowieka) b. komunalne zasoby mieszkaniowe(b.d...

Istota prywatyzacji usług komunalnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

8.Istota prywatyzacji usług komunalnych .Potencjalne korzyści dla gminy wynikające z prywatyzacji usług komunalnych . Prywatyzacja usług komunalnych -transferowanie (delegowanie) przez władze lokalne prawa do dostarczenia dóbr i świadczenia usług do kompetencji samorządu terytorialnego na rzecz os...

Pojęcie i rodzaje mienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2317

Pojęcie i rodzaje mienia : własności i inne prawa majątkowe, mienie:-własność,użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe(użytkowanie, służebności gruntowe, zastaw…) 1.mienie państwowe:-mienie Skarbu Państwa i innych państwowych...