Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 181

Zmiany strukturalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Zmiany strukturalne oznaczają zmianę struktury produkcji i struktury wykorzystania czynników produkcji w danej gospodarce. Zmiana udziału poszczególnych gałęzi gospodarki w tworzeniu łącznego PKB i zmiana struktury zatrudnienia. zmi...

Znaczenie polityki ekologicznej państwa w zarządzaniu środowiskiem

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Znaczenie Polityki Ekologicznej Państwa w zarządzaniu środowiskiem. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, ustala także, że oc...

Beton zwykły

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Beton zwykły Wskaźnik ten nie powinien być większy niż 4,0 - mogłoby wtedy zabraknąć wody potrzebnej do chemicznego związania cząsteczek wody z cementem. Zbyt małe wskaźniki cementowo-wapienne wskazują na nadmiar wody i tworzenie się dużych ilości pustych przestrzeni po wyparowaniu wody, co wpływa...

Betony - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1736

Betony tworzywa, które uzyskuje się ze zmieszania spoiwa tj. cementu, kruszywa i wody. właściwości: beton różni się od zapraw rodzajem, uziarnieniem oraz jakością kruszywa. Do zapraw używa s...

Budownictwo i budowla

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Budownictwo - forma działalności człowieka związana z wykonywaniem obiektów budowlanych. Budownictwo zajmuje się technologią wnoszenia obiektów budowlanych z uwzględnieniem czynników: materiałowych wytrzymałościowych fizykalnych normalizujących prawnych ekonomiki inwestycji Budowla - przedmi...

Budynek i działalność budowlana.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Budynek składa się z elementów i ustrojów: elementy - belka, słup, płyta krokiew ustroje - ściana, strop, klatka schodowa Zarówno ustroje budowlane jak i elementy budynku mogą spełniać pojedyncze funkcje np. strop - konstrukcyjna lub kilka funkcji -

Cegły ceramiczne - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 889

Cegły ceramiczne - wymiary 6,5cm x 12cm x 25cm (podstawa, główka, wozówka) cegła pełna wypalana z gliny zastosowanie : do wznoszenia murów, budowy ścian warstwowych i kominowych, do wykonywania stropów cegły stosowane do wykonywania części podziemnych budynków powinny być dobrze wypalone i ścisłe...

Gatunki drewna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1057

Gatunki drewna: sosna pospolita, drewno lekkie lub umiarkowanie twarde, łatwe w obróbce, odznacza się dużą wytrzymałością mechaniczną, barwi się dobrze, lecz źle poleruje. Sosna należy do drzew trwałych , odpornych na czynniki niszczące zwłaszcza gdy zawiera dużo żywicy, świerk, drewno umiarkowani...

Gips - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Gips - gips budowlany otrzymuje się przez prażenie kamienia gipsowego w prażarkach lub piecach obrotowych i następnie jego zmielenie dzieli się na grubo i drobno mielony spoiwa gipsowe specjalne sa stosowane do robót wykończeniowych, wyróżnimy:...

Kamienie naturalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Kamienie naturalne - odmiany skał oddzielone od złoża w sposób naturalny - kamienie narzutowe lub przez odspojenie. Stosowane jako materiał konstrukcyjny i okładzinowy. Dobrze działa na ściskanie, słabo na zginanie. Cechy: nasiąkliwość, gęsto...