Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 176

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zakres rzeczowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakres rzeczowy planu obejmuje: -wskazanie przeznaczenia terenów oraz prowadzenie lini rozgraniczających tereny o roznym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago...

Model Petera Hagetta - Etapy sekwencyjne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

MODEL PETERA HAGETTA Jest to model matematyczny stąd jest stosowany rzadziej. Etapy sekwencyjne(czyli stosowane tylko po kolei, jeden po drugim): Wyznaczanie celów planowania- modele strategiczne -obiektywne sformułowanie priorytetów, celów -zastosowanie matematycznego aparatu Określenie granic j...

Modele procesu planowania - Model dzialania celowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

MODELE PROCESU PLANOWANIA Model dzialania celowego(powszechnie stosowany) Wyrożnia się 4 etapy: Ocena stanu istniejącego (diagnoza) Etap ten obejmuje dwie kategorie działania: Okreslamy potrzeby mieszkańców (badamy czego potrzeba mieszkańcom) Oceniamy zasoby posiadane przez gmine, które możemy ...

Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

Obecne czynniki lokalizacji przedsiębiorstw dziela się na 2 grupy: Czynniki o charakterze makroekonomicznym Dotyczy sytuacji politycznej w kraju, sytuacji gospodarczej, bodzce dla inwestorow, cena sily roboczej, jej jakość i kwalifikacje, Czynnikami lokalizacji są: -ekonomiczny rachunek -poziom...

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - Inwestycja celu pub...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - sporządzenie dokumentu przez organy samorządu wojewódzkiego dla obszaru wojewódzkiego, -plan ten musi uwzględniać ustalenia strategii rozwoju województwa Zakres rzeczowy planu obejmuje: -podstawowe elementy sieci osadniczej województwa -system ...

Plan zagospodarowania przestrzennego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Plan- jest to pewien projekt zmian Plan zagospodarowania przestrzennego- zmiana aktualnego zagospodarowania gminy, województwa, miasta w celu osiągnięcia nowego ładu przestrzennego Czym jest plan zagospodarowania przestrzennego -jest to pomysł na zagospodarowani...

Zagospodarowanie przestrrzenne gminy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY -studium powinno się opracowywac przed przystapieniem do sporządzania planu -opracowanie i uchwalenie studium jest obowiązkowe -studium nie jest aktem prawnym obowiązującym mieszkancow i podmioty gospodarcze -studium jest akte...

Przedmiot gospodarki przestrzennej - środowisko życia człowieka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Środowisko życia człowieka jako przedmiot gospodarki przestrzennej Antroposfera- miejsce największej ingerencji człowieka w przyrodę i największej integracji człowieka z przyroda, największa intensywność występowania elementów antropogenicznych Ogólny model systemu środowiska człowieka: S ={xi,xj, ...

Teoria ośrodków centralnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Magdalena Wdowicka
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1274

Teoria ośrodków centralnych Tworcami teori sa Walter i Christaller. -za osrodki centralne uwazamy miasta które sa rozne pod względem wielkości -te które maja wieksze rynki zbytu to osrodki wyższego rzedu, - osrodki wyższego ...

Region społeczno-ekonomiczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Rozwój i Rewitalizacja Miast i Obszarów Wiejskich