Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 171

Cechy fizyczne nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Beata Maćkowiak-Matejczyk
 • Gospodarka nieruchomościami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2653

Tym, co wyróżnia rynek nieruchomości spośród innych rynków są specyficzne cechy nieruchomości jako przedmiotu obrotu. Cechy fizyczne nieruchomości: złożoność fizyczna - wielość elementów składowych (grunty, budynki, budowle, zasadzenia wieloletnie) nieruchomość - trwałość w miejscu trwałość w cza...

Aspekty turystyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

Aspekty turystyki: Jako zjawisko psychologiczne Jako ujęcie społeczne Jako zjawisko kulturowe - kultura jest nośnikiem i przekazuje wartości kulturowe. Jako zjawisko ekonomiczne - przejawia się w gospodarczej działalności. Przygotowanie regionu do przyjęcia turystów. Jako zjawisko przestrzenne -...

Baza gastronomiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

Baza gastronomiczna jest bardzo istotnym elementem infrastruktury turystycznej oraz produktów turystycznych. Ze względu na specyfikę świadczonych usług można wyróżn...

Infrastruktura turystyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1204

Infrastruktura turystyczna Zagospodarowanie turystyczne - oznacza działalność mającą na celu przystosowanie środowiska geograficznego na potrzeby turystyki. Baza noclegowa - obiekt noclegowy, który oferuje podróżnemu

Przydatność rekreacyjna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1253

Przydatność rekreacyjną określają najczęściej 2 wskaźniki: W odniesieniu do środowiska przyrodniczego jest to chłonność W odniesieniu do zagospodarowania turystycznego jest to pojemność Chłonność turystyczna oznacza zdolność środowiska przyrodniczego do przyjęcia takiego obciążenia powodowanego

Turystyka - definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2023

Turystyka (wg O. Rogalewskiego) - zjawisko przestrzenne polegające na przejazdach poza miejsce stałego zamieszkania, w zasadzie podczas urlopu oraz dni świąteczne w celach wypoczynkowych, poznawczych lub dla uprawiania niektórych zamiłowań, a także użytkowaniu i przekształcaniu środowiska geografic...

Zagospodarowanie turystyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Zagospodarowanie turystyczne (wg Rogalewskiego) - oznacza działalność mającą na celu przystosowanie środowiska geograficznego na potrzeby turystyki. W zagospodarowaniu turystycznym można wyodrębnić trzy podstawowe dziedziny: Pierwsza obejmuje działalność mającą na celu przystosowanie dla potrzeb ru...

Jakościowa - etapy, schemat.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 980

Jakościowa (etapy, schemat) 1.) Etapy a.) symbolizacja - jest pierwszym krokiem w generalizacji jakość. Prowadzi ona do zbudowania legendy mapy u polega przede wszystkim na zastąpieniu relacji jedno-jednoznacznych przez relację jedno-wieloznaczne b.) grupowanie - jest etapem, w wyniku którego możn...

Metryka mapy zasadniczej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1680

Metryka mapy zasadniczej Metryka mapy zasadniczej jest podstawowym dokumentem obrazującym przebieg opracowania mapy, przechowywanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Metryka dla mapy prowadzonej metodą klasyczną zakład...

Skala bazowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Małgorzata Polna
 • Kartografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Skalę bazową ustala się na podstawie: 1. stopnia zagęszczenia na mapie elementów stanowiących jej treść, 2. przewidywanych zamierzeń inwestycyjnych. Jako wytyczne do ustalania skali bazowej przyjmuje się, że niżej wymienione skale pow...