Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 170

Miasto postindustrialne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

MIASTO POSTINDUSTRIALNE - najszybciej w krajach wysokorozwiniętych - najpierw w USA potem Europa i Japonia - w Polsce 1989 - 1990 - restrukturyzacja przemysłu - następuje spadek roli przemysłu na rzecz usług - 1955 - liczba pracowników umysłowych przewyższa liczbę pracowników fizycznych - nowe...

Okres archaiczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036

Okres archaiczny Ośrodki miejskie powstały w wyniku skupienia się ludności pod ochroną ważnej świątyni lub twierdzy Przykładem miasta są Ateny z tamtego okresu Nie ma układu geometrycznego Początek miasta - na wzgórzu na Akropolu Akropol - zespół świątyń, przechowywanie skarbca, funkcje obronn...

Okres hellenistyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1288

Okres hellenistyczny Panowanie Aleksandra wielkiego Nastąpił dalszy rozwój greckiej urbanistyki. System hippodemejski został udoskonalony Przykładem planów z tego okresu jest Pergamon i Aleksandria Pergamon Zajmuje bardzo urzeźbiony teren...

Osadnictwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

OSADNICTWO - różnego rodzaju budowle wznoszone przez człowieka na powierzchni ziemi. Wyodrębnione przestrzennie zgrupowania budynków i urządzeń trwałych składających się na osiedla ludzkie (jednostki osadnicze) rozmaitego typu:

Plan miasta średniowiecznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

PLAN MIASTA ŚREDNIOWIECZNEGO Układy miast średniowiecznych są zróżnicowane ze wzglądu na okres w którym powstały, zróżnicowanie to można dostrzec na terenieEur. - wczesne → nieregularne - późne → regularne Miasta wczesnośredniowieczne - plan nieregularny zbliżony do układu koncentryczno - promi...

Planowanie miasta w okresie renesansu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1344

PLANOPWANIE MIASTA W OKRESIE RENESANSU (Renesans początek ery nowożytnej, epoka między gotykiem a barokiem) Koncepcja miasta idealnego, autorzy teoretycznych projektów to m. in : Antonio Averulino - jego miasto idealnemu formę gwiazdy wpi...

Planowanie miast w XVII i XVIII wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

PLANOWANIE MIAST W XVII i XVIII WIEKU (MIASTO BAROKOWE) Bardzo ważnym elementem w planowaniu miasta stał się plac. Nowa koncepcja urbanistyczna w Rzymie - inicjatorem przeobrażeń Rzymu był papież Sykstus V a ich realizacją kierował Domenico Fontana. - przebudowa układu komunikacyjnego miasta - pr...

Zagrody i miasto - definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Pojedynczo stojące zagrody tworzą rozproszone osiedla jednodworcze, wsie rozproszone lub rozproszoną siecią osadniczą Kilka skupionych zagród położonych w pewnej izolacji od wsi właściwej stanowi przysiółek, większa liczba zagród składa się na...

Pojęcie miasta w literaturze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Systemy osadnicze
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1673

Pojęcie MIASTA - w literaturze geograficznej spotyka się wiele definicji miast: a) F. Ratzel - trwałe zagęszczenie ludzi i siedzib ludzkich, obejmujące znaczny obszar i położone w centralnym punkcie układu dróg komunikacyjnych b) F. Ritchafel - skupisko ludzi dla których źródłem normalnych środkó...

Delimitacja obszaru i regionu.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Delimitacja obszaru nadgranicznego lub przygranicznego: W oparciu o granice jednostek podziału terytorialnego Przy uwzględnieniu istniejących powiązań społeczno-gospodarczych z miejscowościami położonymi przy granicy Adekwatna do wielkości pa...