Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 159

Wywłaszczenie nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1148

Wywłaszczenie nieruchomości Każda nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Organem właściwym w sprawach wywłaszczenia jest starosta . Postępowanie wywłaszczeniowe zawsze musi być poprzedzone rokowaniami o nabycie, w drodze umowy, pr...

Sześć etapów wywłaszczenia nieruchomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

6 ETAPÓW WYWŁASZCZENIA NIERUCHOMOŚCI 1 Rokowania Pomiędzy starostą a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości prowadzone są negocjacje. Mają one doprowadzić do dobrowolnego zbycia nieruchomości w drodze umowy. 2 Postępowanie wywłaszczeniowe W przypadku wywłaszczenia na rzecz Skarb...

Spis pytań egzaminacyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1162

K_dzia. Notatka składa się z 4 stron. 2006 Na czym polega najwyższa moc prawna konstytucji. Kompetencje Parlamentu w stosunku do Prezydenta RP  Tryb odwołania ministra  Dopuszczalność ograniczeń praw i wolności jednostki 11 maja 2006 1. Tryb zmiany konstytucji (zakaz korzystana z tekstu przy ...

Geneza państw

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Krasowski. Notatka składa się z 1 strony. Prawo PUBLICZNE Teorie państwa: Teoria Marksowska- uwzględniająca czynnik ekonomiczny, walka klas. Państwo jako instytucja zapewniająca panowanie klasy rządzącej. Organizacje państwowe powstawały od ...

Konserwatyzm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1785

M. Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. KONSERWATYZM E.Burke dążył do połączenia protestantów i katolików w parlamencie był przeciw absolutyzmowi popierał niepodległość kolonii amerykańskich nowoczesne spojrzenie na parlament- partie które się popierają i spierają człowiek nie ma prawa ra...

Liberalizm - Constant

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

M. Zmierczak. Notatka składa się z 4 stron. LIBERALIZM B. Constant Ówczesna władza to władza negatywna. Wolność od ingerencji państwa. -Istnieje obszar istotny, w który władza nie może ingerować -Uważał, że jest granica takiej wolności- wolność drugiego człowieka. Dla ówczesnych mniej ważnie je...

Nacjonalizm - A.Comte

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1267

M. Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. NACJONALIZM A.Comte Uszeregował filozofię wg stadiów posępu: Teologiczną- dominują fikcyjne zasady wiary: -Fetyszyzmu(oddawanie czci przedmiotom o boskiej mocy) -Politeizmu(wielobóstwo) -Monoteizmu Epokę metafizyczną- oparta na założeniach abstrakc...

Socjalizm demokratyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

M. Zmierczak. Notatka składa się z 4 stron. Socjalizm demokratyczny (socjaldemokracja) Bernstein „Zasady socjalizmu i zadania socjaldemokracji” Krytyka pojęcia klasy społecznej Teza o możliwości reformowania kapitalizmu Pochwała demokracji „cel jest niczym, ruch jest wszystkim” Tezy Międzyn...

Bezpodstawne wzbogacenie - Nienależne świadczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. BEZPODSTAWNE WZBOGACENIE Bezpodstawne wzbogacenie - jest to przesunięcie majątkowe, które nastąpiło bez uzasadnionej w świetle obowiązującego systemu prawnego podstawy, wówczas ten kto wartość jakąś utracił może żądać jej zwrotu od tego, na kogo ona bezpo...

Dłużnicy i wierzyciele

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 882

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. WIELOŚĆ DŁUŻNIKÓW ALBO WIERZYCIELI art. 366 - 383 1) Solidarność dłużników (bierna) wzmacnia pozycję wierzyciela, ułatwia mu realizację jego wierzytelności i stwarza silne zabezpieczenie w postaci odpowiedzialności majątkowej ponoszonej przez kilku dłużni...