Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 157

Mechanizmy dyplomatyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Mechanizmy dyplomatyczne: a) negocjacje - rokowania bezpośrednie, najbardziej naturalny sposób, do którego stronu najczęściej sie odwołują. Negocjacje muszą być prowadzone w dobrej wierze. Rokowania mogą być też prowadzone wielostronnie (ustnie czy poprzez wymianę not). Problem - czy przypadkiem...

Sądownictwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Drobnik
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

Sądownictwo: Mamy do czynienia z orzekaniem przez stałe sądy, które jest wiążące i ostateczne. Główny Sąd - MTS działający na podstawie statutu MTSu. Statut, który jes integralna cześcią Kary Narodów Zjednoczoncyh. MTS składa się z 15 sędziów wybieranych na kadanecje 9 letnie co trzy lata 1/3 sk...

Źródła prawa średniowiecza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

Źródła prawa średniowiecza Państwa barbarzyńskie 1) Wizygoci Kodeks Euryka II poł V w. -pierwszy znany spis prawa barbarzyńskiego -wydany dla ludności gockiej, ale mógł być stosowany do rzymskiej -wprowadził do prawa Gotów rzymskie konstrukcje prawne Kodeks Recceswinta VII w. -zniósł dual...

Źródła prawa II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

Rzesza Niemiecka Zwierciadło saskie 1235 r. -autor Eike von Repkow - pierwszy wielki niemiecki prawnik -zebranie przepisów prawa zwyczajowego Królestwa Saksonii i odbicie norm prawnych ustanowionych przez władzę państwową, landfrydy...

Okres dominatu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1834

OKRES DOMINATU Jest to okres prawa poklasycznego. Powstają zbiory ustaleń ustawodawstwa cesarskiego. Prywatne kompilacje: Kodeks Gregoriański - 231r. n.e. i Codex Hermogenianus 293-94r. Oficjalny Codex Theodosianus z 438r. konstytucje obowiązują jedynie, jeśli znajdują się w nim i w formie tak...

Zasady procesowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Plisecka
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Proces Zasady procesowe: Skargowość - powód musi wystąpić, żeby mógł się rozpocząć proces, nie ma sporów z urzędu Sporność (kontradyktoryjność) - strony muszą być w konflikcie, nie może dojść do ugody Równość stron Jawność - spór ...

Unit 3 Tort law- słówka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Język angielski
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1757

Unit 3- Tort law tort- delikt worngful- bezprawny prosecution- oskarżenie sue- pozew damages- odszkodowanie award- przyznać coś act- czyn harm- szkoda party- strona civil wrong- szkoda nie powstała w wyniku przestępstwa remedy- zadośćuczynienie i...

Słówka Unit 4- Criminal law

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Język angielski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1554

Słówka Unit 4- Criminal law crime- przestępstwo omission of an act- zaniechanie działania violation- naruszenie, pogwałcenie public law- prawo publiczne offence- wykroczenie/ przestępstwo armed robbery- napad rabunkowy z bronią w ręku ar...

Wortschatz- słówka str.31

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Język niemiecki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Wortschatz Verbraucherschutz (s. 31) die Presseerklärung - oświadczenie prasowe der Verbraucherschutz - ochrona konsumenta Kredite aufnehmen - brać kredyt Geschäft abschließen - dobić targu der Ministerrat der UE - rada ministrów UE der Fernabsatz - ? die Finanzdienstleistung - świadczenie usług ...

Fragmenty ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo zagospodarowania przestrzeni
Pobrań: 112
Wyświetleń: 861

FRAGMENTY USTAWY Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, 2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przezna...