Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 155

Rodzaje determinacji genetycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Joachim Józef Cieślik
 • Biomedyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1281

RODZAJE DETERMINACJI GENETYCZNEJ (przekazu informacji genetycznej): determinacja genetyczna poligeniczna - tzn. taka, gdzie zespół genów (wiele genów) determinuje określoną cechę w taki sposób, że efekt fenotypowy tej cechy nie wynika wprost z samych właściwości danych genów, lecz z ich prawdopo...

Składniki źródłowe zmienności fenetypowej - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Joachim Józef Cieślik
 • Biomedyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 931

DWA SKŁADNIKI ŹRÓDŁOWE ZMIENNOŚCI FENOTYPOWEJ składnik genetyczny (V G ) składnik środowiskowy (V E ) V P = V G + V E V - wariancja - miara zmienności; V P = V G + V E V P = V A + V D + V I + V Eog + V Es Ad. 1. Każdy allel danego genu określa pewne natężenie cechy. Jego wpływ na wielkość cech...

Układ neurohormonalny i procesy rozwojowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Joachim Józef Cieślik
 • Biomedyka
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3241

M ODEL DETERMINACJI MONOGENICZNEJ Dziedziczenie dominujące: - kiedy allel dominujący ujawnia danącechę, natomiast allel przeciwny - recesywny, jest normalny i tej cechy nie ujawni, który ujawni allel dominujący; MODEL CECHY OGRANICZONEJ PŁCIĄ Allele znajdują się w autosomach. Cechy, na które gen...

Religia chrześcijańska i etyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Religia chrześcijańska: Człowiek obarczony „grzechem pierworodnym” z natury swojej niedoskonały, skłonny do popełniania grzechów; jestem ułomna, jesteśmy skłonni do popełniania zła Człowiek posiada

Podejście socjologiczne i jego normy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Podejście socjologiczne - źródeł zła należy szukać w warunkach socjalizacji i w strukturze społecznej Dewiacja - łac.deviatio zboczenie (z drogi) od deviare (zejść z drogi na manowce) Dewiacja to pojęcie szersze niż przestępczość Przestępczo...

Części składowe systemu społeczeństwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Części składowe systemu aksjonormatywnego społeczeństwa Normy to: Wartości Normy - reguły, instrukcje osiągania wartości, przepis praktyczny, jak należy postępować Szacunek dla starszych Rodzina Szacunek dla życia ludzkiego Pieniądze, majątek Normy są historycznie i kulturowo zmienne. Wartośc...

Socjologiczne teorie dewiacji społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3479

Socjologiczne teorie dewiacji społecznej Podział teorii wg stosunku do norm społecznych Podejście normatywne lub etiologiczne - opisanie norm społ, dlaczego ktoś tych norm nie przestrzega. Gdy będziemy wiedzieli dlaczego normy są niepr...

Teoria kultur i subkultur

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1708

Teoria kultur i subkultur - Albert Cohen Delinquent boys - rozżaleni swoją niską pozycją społeczną uznając wartości kultury dominującej, tworzą wobec niej alternatywne systemy kultury - subkultury - najważniejsze cechy: Negatywistyczne n...

Radykalna kryminologia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2317

Radykalna kryminologia Nowa kryminologia - Ian Taylor, P. Walton, J. Young, Birmingham, Wielka Brytania The New Criminology 1973 Dewiacja jest świadomym wyborem, często natury politycznej...

Teoria feministyczna i dewiacja społeczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

Co pozytywnego wniosła teoria feministyczna do teorii dewiacji społecznych? Otwarcie dyskusji na temat 3 kwestii: 1) Czy istnieje związek pomiędzy emancypacją kobiet i przes...