Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 154

Style rozumowań i wnioskowań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Danuta Sobczyńska
 • Filozofia nauki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

Style rozumowań i wnioskowań. Indukcja ( induco ) - nauki empiryczne, obserwacja, eksperyment, uogólnianie, wnioskowanie, od szczegółu do ogółu, Bacon, Mill, pozytywiści enumeracyjna - uogólnienie zupełna - wyliczenie zbioru skończonego

Model rozwoju nauki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Danuta Sobczyńska
 • Filozofia nauki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1267

Modele rozwoju nauki dzieli sie na: autonomiczne - czynniki wewnętrzne, naukę odróżnia się od tego, co na zewnątrz, co nauką nie jest, szuka sie linii demarkacyjnej dającej kryteria rozróżnienia heteronomiczne - na rozwój wpływają rozmaite treści, nauka może być traktowana jako część kultury, b...

Obserwacja naukowa - eksperyment myślowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Danuta Sobczyńska
 • Filozofia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

Kwestia zaangażowania podmiotu dokonującego obserwacji. czy może ona być obiektywna? że niby tak właśnie powinno być Michaił Łomonosow: obserwatorem winna kierować wyłącznie bezinteresowna ciekawość poznawcza, np. przesłanki utylitarne zakł...

Analiza rozwoju dziecka - zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Hanna Maria Krauze-Sikorska
 • Diagnostyka psychologiczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2856

dr hab. Hanna Krauze _ Sikorska. Notatka składa się z 6 stron. 1. IDENTYFIKACJA PROBLEMU Podaj podstawowe informacje na temat dziecka, którego dotyczy analiza Jeżeli występują trudności w rozwoju / zachowaniu wymień główne objawy, wskazujące na istnienie problemu Uzasadnij dlaczego zwróciłeś uw...

Ćwiczenie na emocje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • przew. kwal. II Beata Maria Cywińska
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

Cywi_ska. Notatka składa się z 1 strony. Ćwiczenie na emocje: - rozpoznawanie uczuć na podstawie wyrazu twarzy, - układanie z poszczególnych elementów odpowiednich wyrazów twarzy, - ćwiczenia pantomimiczne, - ćwiczenia z lusterkiem, - ćwiczenia z muzyką - dzieci w sposób swobodny pokazują uczucie...

Teoria Frustracja - Agresja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • przew. kwal. II Beata Maria Cywińska
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

Cywi_ska. Notatka składa się z 1 strony. Teoria Frustracja - Agresja Zależność występowania agresywnego zachowania się od występującego spec. negatywnego napięcia emocjonalnego w wyniku natrafiania w przeszkodę w realizacji ważnego celu prowadzącego zaspokojenia ważnej dla jednostki potrzeby. Głó...

Empatia poznawcza i emocjonalna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • przew. kwal. II Beata Maria Cywińska
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2303

Cywi_ska. Notatka składa się z 1 strony. Empatia - może występować w dwóch formach: empatia poznawcza i empatia emocjonalna. Empatia emocjonalna - forma emocjonalnej reakcji na percepcję emocji drugiego człowieka. Empatia poznawcza - przyjmowania punktu widzenia innej osoby poprzez podejmowanie p...

Umiejętności społeczne - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • przew. kwal. II Beata Maria Cywińska
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

Cywi_ska. Notatka składa się z 4 stron. Umiejętności społeczne Naturalność nieuchronność konfliktów interpersonalnych w życiu człowieka. Są skutkiem występowania różnic między ludźmi, są efektem indywidualności, autentyczności. ...

Biomedyka - wprowadzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Joachim Józef Cieślik
 • Biomedyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3094

WYCHOWANIE - z biologicznego punktu widzenia jest to manifestowanie swoich zachowań; uniwersalizm genowy cechy człowieka; genetyczny indywidualizm każdy jest inny; Watson: „Patrz, jak natura i środowisko łączą się, żeby zrobić z nas lud...

Fazy rozwoju i poziom rozwoju

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Joachim Józef Cieślik
 • Biomedyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1407

3,1 mld ACTG - liczba nukleotypów w jednym genomie; 1 osobnik ma 2 genomy = 6,2 mld ACTG genom (genotyp) posiada normę reakcji osobnika: norma reakcji osobnika - jest to genetycznie zdeterminowany zakres możliwych, prawdopodobnych reakcji feno...