Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 149

Podziały czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2.1. (2.1.1.1. , 2.1.1.2. , 2.1.3.) Rzymianie nie określili definicji czynności prawnej, czasami w tekstach prawnych, czasami w tekstach prawnych pojawia się wyraz negotium Podziały czynności prawny...

Pozaprocesowa ochrona praw prywatnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1617

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2.2.1. Pozaprocesowa ochrona praw prywatnych: Pomoc własna pierwsza, pierwotna ochrona pozaprocesowa wywodzi się z prawa talionu dzieli się na defensywną i ofensywną vim vi repelle vicet ~ siłą godzi się odpierać siłę granice obrony koniecznej: adekwa...

Proces republikański

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1211

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 2.2.2. (2.2.2.2. , 2.2.2.4. , 2.2.2.6.) Historyczny rozwój procesu: Ordo iuciorum privatorum (proces republikański) : legisakcyjny oparty o skomplikowane actio dwufazowy formuralny oparty o przyznawane formułki wyparł proces legisakcyjny dwufazowy z...

Prawo spadkowe - Hereditas Petitio

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3003

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 4.1. (4.1.1. , 4.1.2.1. , 4.1.2.2.) Gwarancje prawa spadkowego: zapewnia ciągłość prawną przeciwdziałanie samopomocy następstwo mortis causa przekazanie dorobku osoby zmarłej Hereditas Petitio - w prawie rzymskim skarga dla dziedziców prawa cywilnego ...

Prawo spadkowe 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1372

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 4.1.3. (cały) Wartości prawa spadkowego: Wskazanie heres (dziedzica) znalezienie kręgu dziedziców (w praktyce trudniejsze) doprowadzenie do nabycia przez nich praw Wpływ na świat żywych prawo ...

Testament

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1750

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. 4.3.1.5. (pominięte) 4.3.2. (całość) Treść testamentu: ustanowienie dziedzica substytucje wydziedziczenia legaty wyzwolenia wyznaczenie tutora decyzje wobec wyzwoleńców fideikomisy Ustanowienie dziedzica brak jednolitości testamentu: dla każdej dy...

Fideikomisy - Wyzwolenie Testamentowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1736

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Fideikomisy fideicommissum ( zapis powierniczy ) osiągano w nich to, co było niemożliwe w samym legacie znacznie zwiększały krąg podmiotowy, były możliwe dla: municipia (miasta italskie posiadające od 340-338 p.n.e. częściową autonomię, a ich mieszkańcy ...

Zamiar testatora

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

W. Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. 4.3.3. (wszystko) mens testatoris (zamiar testatora) - pierwotne źródło dyspozycji wola testatora musi być: jasna rzeczywista kompletna na serio z chęcią wywołania skutków prawnych dowiedzeniu woli służyły tabliczki i świadkowie archaiczna zasada ...

Własność, posiadanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1421

W. Dajczak. Notatka składa się z 5 stron. 5.1. (5.1.1.1. , 5.1.2. , 5.1.3.) Rzymski trójpodział władania rzeczą stanowi cechę szczególną kontynentalnej tradycji prawnej: posiadanie własność prawa na rzeczy cudzej Własność relatywna: prawo własności wyodrębniło się w okresie archaicznym z wła...

Posiadanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. W. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1470

W. Dajczak. Notatka składa się z 4 stron. Zakres podmiotowy ochrony tylko dla posiadaczy cywilnych detentor naruszony w posiadaniu, o ochronę musiał się zwrócić do posiadacza cywilnego possessio ad interdicta - posiadanie chronione interdyktem, possessores ad interdicta byli: wierzyciel zastawn...