Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 141

Intruzja granitowa - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1743

Intruzja granitowa (batolit) - tam powstały Tatry 800 km - została przetransportowana o 1500 km na pd. - pod nimi są skały młodsze ( dzisiejsze Tatry wysokie). Zdefiniowane 3 elementy - fazy - G. Świętokrzyskich: Antyklinorium klimontowskie, - wybrzuszenie (antyklinorium) Synkinorium kielecko - ł...

Model płyt - historia Tatr i Pienin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Model płyt - historia Tatr i Pienin Początek orogenezy alpejskiej - ruchy młodokimeryjskie (- zarys - ugięcie). Kreda - 140 - 65 mln lat temu Dolna kreda - cofnięcie się od morza, transgresja, regresja morza, - najbardziej morski okre...

Oligocen - opis epoki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

02. 02. 06r. Oligocen - intensywnie zielone piaski glaukonitowe - jest początek tworzenia rowów zapadliskowych na przyszłym niżu środkowopolskim. - wał metakarpacki - intensywna denudacja aż do szerokości Pd Anglii; Azja 33 o szer PN - tu jest...

Sudety - fazy kształtowania Sudetów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Sudety - to blok porozcinanych gór sięgają po Zielona Górę, Wolsztyn, Gorzów Wlkp.(blok poddany naprężeniu zaczął się rozprężać); tektoniczne rozbicie uskokowe Sudetów: 28-3 mln lat temu - uskok brzeżny NW - SE. Rozbiciu uskokowemu Sudetów towarzyszyło rozbicie uskoku południowego wału metakarpack...

Główne jednostki geologiczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Każde zlodowacenie pozostawiło osady (stożki sandrowe, glina morenowa, paski i żwiry wodno lodowcowe, piaski rzeczne). Efektem pobytu lądolodu są przekładańce osadów - gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe: iły zastoiskowe i iły kwarcowe. Najwięcej osadów na północy Polski. Miąższość - na...

Zapadlisko Przedkarpackie - rzeźba Sudetów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1148

Zapadlisko Przedkarpackie - zapadlisko ma tylko jeden brzeg północny: - dominują stożki napływowe - kruszenie walu metakarpackiego - rynna podkarpacka - najbardziej widoczna - wchodziła w dolinę Sanu, stożki zostały pokryte lessem - K...

Rzeźba niżu polskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2100

RZEŹBA NIŻU POLSKIEGO - kształtowana przez dwa elementy 1 - element kierunku wału kujawsko-pomorskiego 2 - krawędź lądolodu - przebieg równoleżnikowy - rzeźba lądolodu - rynny jeziorne kończą się na zasięgu rynien glacjalnych i zasięgu lądolodu ostatniego

Charakterystyka czynników kształtujących klimat w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

. Charakterystyka czynników kształtujących klimat w Polsce: a. cyrkulacyjne - związane z czymś co przychodzi z zewnątrz; nasz klimat uzależniony jest od tego co dzieje się na zewnątrz. b. radiacyjne - pionowa wymiana energii (atmosfera - ziemia/podłoże) - różnicuje klimat na szerokościach geograf...

Geografia fizyczna Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

Powietrze Zwrotnikowe Morskie PZm - dociera z wyso Azorów, Morza Śródziemnego wilgotne, bardzo ciepłe powietrze lato - gorące, burzliwe, tropikalne noce (20 o C) zima - gwałtowne odwilże i ocieplenia (w środku zimy mamy wiosnę) 2 % dni w ciągu roku - 7 dni - są lata kiedy nie pojawia się wcale ...

Cechy termiczne kształtujące klimat w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

CECHY TERMICZNE KSZTAŁTUJĄCE KLIMAT W POLSCE - rozkład przestrzenny średnich temperatur rocznych średnia najwyższa roczna temperatura 8,5 o C i - pd-zach część Polski, pd-zach WLKP, Dolny Śląsk, zach. część Kotliny Sandomierskiej, Kotlina Oświęcimska i Raciborska najniższa - 6,5 o C - pn-wsch Pols...