Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 140

Animalia-królestwo zwierząt

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Czesław Błaszak
 • Zoologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

ANIMALIA- KRÓLESTWO ZWIERZĄT (METAZOA- WIELOKOMÓRKOWCE) 14.02.2012 PODKRÓLESTWO: PARAZOA- NIBYTKANKOWCE Jeden typ: gąbki - porifera -nie mają tkanek -brak organów -brak ukł. nerwowego -Bardzo słaba integracja ciała -w połączeniach miedzy komórka...

Zoologia systematyczna-pojęcia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Czesław Błaszak
 • Zoologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1036

Podtyp CELLULARIAE -budowa typu: askon, sycon,leucon -szkielet wapienny, krzemionkowy, sponginowy lub sponginowo-krzemionkowy -nieliczne gatunki pozbawione igieł np. lekarska Gromada DEMOSPONGIE -zawsze budowa leukon -szkielet krzemionkowy, sponginowy, krzemionkowo-sponginowy -czter- lub jedno...

Prawo do turystyki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Odwołując się do zapisów: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.; Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 16 grudnia 1966 r.; Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelsk...

Turystyka jako narzędzie indywidualnej i zbiorowej samorealizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Artykuł 2 Turystyka jako narzędzie indywidualnej i zbiorowej samorealizacji 1. Turystyka, jako działalność najczęściej utożsamiana z odpoczynkiem, relaksem, sportem, obcowaniem z kulturą i przyrodą, winna być planowana i organizowana jako uprzywilejowany środek indywidualnej i zbiorowej samorealiza...

Turystyka jako działalność przynosząca korzyści

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Artykuł 5 Turystyka jako działalność przynosząca korzyści krajom i społecznościom przyjmującym turystów 1. Społeczności lokalne winny być zaangażowane w działalność turystyczną i mieć swój odpowiedni udział w wynikających z niej korzyściach gospodarczych, społecznych i kulturalnych, a szczególnie z...

Prawo do turystyki - Swoboda ruchu turystycznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Etyka w turystyce
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Artykuł 7 Prawo do turystyki 1. Ludzie na całym świecie mają jednakowe prawo do bezpośredniego i osobistego odkrywania i cieszenia się z bogactw naszej planety. Coraz szersze uczestnictwo w turystyce krajowej i zagranicznej należy postrzegać jako jeden z najlepszych sposobów wykorzystywania stale z...

Analiza rentowności. Dźwignia operacyjna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

ANALIZA RENTOWNOŚCI. DŹWIGNIA OPERACYJNA ANALIZA RENOWNOŚCI - jest to badanie związków pomiędzy zmianami w poziomie wielkości kosztów, przychodów i wyniku finansowego PRÓG RENTOWNOŚCI - to taka wielkość produkcji i sprzedaży, przy której wynik finansowy jest równy 0 MODEL KOSZTÓW PEŁNYCH i ZMIENN...

Koszt kapitału - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

KOSZT KAPITAŁU Kapitał będący w dyspozycji przedsiębiorstwa dzieli się na 2 części: kapitał własny kapitał obcy Koszt kapitału własnego będzie rozpatrzony na przykładzie spółki akcyjnej W spółce akcyjnej kapitał może składać się z 2 części: 1. kapitału uprzywilejowanego 2. Kapitału zwykłego ...

Polska na tle Europy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379

Skąd się wzięła Polska? Na początku części Polski były oddalone, jedna na półkuli północnej, a druga na południowej, szarogłazy - powstające w rowach - G. Świętokrzyskie, Sudety. Położenie Polski na tle Europy: Średnia szerokość geografi...

Paleozoik - okresy geologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Okresy geologiczne: Paleozoik (Kambr do Perm) Eokambr / Prekambr - 800 - 550 mln lat temu wczesny kambr brak informacji o istnieniu Karpat oraz o tym co na ich miejscu mogło być, na Polesiu wulkany. Obszar szelfowy (terygeniczny) W tym czasie było wypiętrzenie (kra krystaliczna)Gór Sowich Kambr...