Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 135

Ameryka Północna-Park Narodowy Everglades

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ameryka Północna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

PARK NARODOWY EVERGLADES Południowy kraniec półwyspu Floryda Utworzenie parku regionalnego w 1916r, a narodowego w 1947r Powierzchnia mokradeł 7 000km 2 , powierzchnia parku 5687km 2 Cechy charakterystyczne: wielkie obszary bagienne, wolno płynąca i bardzo płytka rzeka (15cm głębokości) Bujna rośli...

Antropologia społeczno - kulturowa-wykład - definicje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Antropologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

Wykład 1 Co znaczy termin „ujęcie biokulturowe”? Człowiek to istota biologiczna i społeczno - kulturowa w relacji do środowiska, w jakim żyje. Nakładają się na siebie: środowisko, biologia i kultura Pośrednictwo kultury pomiędzy człowiekiem i jego środowiskiem. Z kulturą, początkowo w formie prymi...

Ludzka różnorodność, pojęcie rasy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Antropologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Wykład 3 LUDZKA RÓŻNORODNOŚĆ I POJĘCIA RASY Kryterium podziału ludzkości: - właściwości o charakterze nieciągłym (płeć, język, religia) - cechy o zmienności ciągłej (barwa skóry, kształt głowy, wielkość ciała) Czy rasy są? - obiektywnymi, nieciągłymi jednostkami wewnątrzgatunkowej zmienności człow...

Antropologia społeczno-kulturowa-wykład - Niewolnictwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Antropologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Różnice genetyczne miedzy członkami tej samej populacji mogą być większe niż między losowo wybranymi przedstawicielami 2 różnych populacji. Rzeczywiste różnice między grupami są tak małe, że klasyfikacje rasowe nie maja podstaw genetycznych. Nawet populacje zamieszkujące różne kontynenty nie mają o...

Pozycja człowieka w świecie zwierząt -wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Antropologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

WYKŁAD 4 POZYCJA CZŁOWIEKA W ŚWIECIE ZWIERZĄT: ŻYJĄCE NACZELNE I ICH EWOLUCJE Paleoantropologia bada zróżnicowanie kopalnych form istot człowiekowatych i ich filogenezę (rozwój rodowy). Prymatologia bada biologię zachowania życie społeczne i ewolucję podludzkich naczelnych. Jest subdyscyplinę uzupe...

Spis gatunków- terenówka 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Botanika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Spis gat. Siedlisko Torfowisko wysokie   Pino mugo-Sphagnetum ? (Nie jestem pewien) Rodzina: Sosnowate - Pinaceae Sosna pospolita - Pinus    sylvestris Rodzina: Bażynowate - Empetraceae Bażyna czarna - Empetrum nigrum Rodzina: Wrzosowate - Ericaceae Wrzos pospolity- Calluna vulgaris Bagno z...

Spis gatunków- terenówka 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Botanika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Terenówki drugie Siedlisko: Grąd - Stellario holosteae-Carpinetum Rodzina: brzozowate Betulaceae  Grab pospolity - Carpinus betulus Leszczyna pospolita - Corylus avellana Rodzina: bukowa...

Botanika-zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Botanika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1008

1. Podkreśl gatunki należące do klasy Magnoliopsida (dwuliściennych): Pulmonaria obscura, Hepatica nobilis, Ledum palustre, Quercus robur, Pinus silvestris, 2. 1. Podkreśl gatunki należące do klasy liliopsida (jednoliściennych ) Polygonatum multiflorum, Lu zula pilosa, Carex acutiformis, Poa annua,...

Zakres materiału - Flora i roślinność Wielkopolski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Botanika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Zakres materiału gr.2. Zajęcia terenowe Flora i roślinność Wlkp.    1. Znajomość gatunków (odczytywanie ze zdjęć, umiejętność opowiedzenia o cechach  diagnostycznych, wskazanie formy życiowej wg Raunkiera)  Acer campestre  Acer platanoides  Acer pseudoplatanus  Alnus glutinosa  Carpinus betulus  Fa...