Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 132

Liberalizm XIX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

PAŃSTWO w ujęciu XIX-wiecznych liberalistów. Liberalizm polityczny : ogólna charakterystyka : Liberalizm był sztandarowym nurtem myśli polityczno-prawnej XIX wieku. Jego początki zostały już wcześniej opisane (Locke, Monteskiusz, Wolter, Di...

Nazizm i korzenie ideologii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1309

Nazizm i korzenie ideologii. 4. Faszyzm włoski - ideologiczne korzenie wieloznaczność terminu „faszyzm” : termin ten wszedł do języka politycznego Europy i świata jako nazwa oznaczająca ruch polityczny, założony w 1919 r. przez

Rasizm, Socjalizm utopijny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

Rasizm główne tezy rasizmu przedstawiają się następująco : istnieją rasy wyższe (silne, mądre, władcze) i rasy niższe (psychicznie niedorozwinięte i zdegenerowane) różnice między rasami wynikają z odmiennej budowy genetycznej i fizycznych cech ...

Rewolucja francuska i pozytywizm prawniczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1505

Rewolucja francuska i jej krytycy Najbardziej kontrrewolucyjne hasła można było odnaleźć w samej Francji - kolebce rewolucjonizmu. Reakcjoniści francuscy nie przebierali w środkach i doborze zasad swego programu (ich poglądy wyróżniały się prymitywizmem, były też wysoce anachroniczne - przyjęto b...

Romantyzm polityczny w Niemczech, LeonXIII

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1715

Romantyzm polityczny w Niemczech W Niemczech rewolucja francuska wzbudziła ogromne przerażenie i niesmak, zwłaszcza w kręgach elit rządzących. Stąd zrozumiałe były tendencje reakcyjne - kontrrewolucyjne. Niemieccy notable zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji, zwłaszcza z fermentu, jaki pozostaw...

Totalitaryzm, Sobór Watykański II

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

Pojęcie totalitaryzm - totalitaryzm przeciwstawiany był pluralizmowi, rządom demokratycznym, liberalizmowi termin został wprowadzony przez włoskich faszystów i dotyczył państwa totalnego, totalitarnego, „wszechobejmującego”, był uznawany za XX-wieczną dyktaturę, jak dotąd wcześniej nieznaną prz...

Umorzenie zobowiązania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

6.8 Umorzenie zobowiązania Istota umorzenia tkwi w tym, że uwalnia ono dłużnika od odpowiedzialności względem wierzyciela Rodzaje umorzenia zobowiązania: Przez prawidłowe spełnienie świadczenia Umorzenie świadczenia, mimo że nie spełniono świadczenia zgodnego z jego treścią Gdy zobowiązanie p...

Zobowiązanie i świadczenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833

6.1. do 6.7 Zobowiązanie jest „węzłem prawnym, który zmusza nas do świadczenia czegoś zgodnie z prawami naszego państwa”. Istotą tej instytucji jest istnienie wierzytelności ( creditum ) z punktu widzenia uprawnionego wierzyciela ( creditor ) i długu ( debitum ) ze strony zobowiązanego dłużnika (...

Kontrakty służące do zbywania i nabywania dóbr

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

6.13 Kontrakty służące do zbywania i nabywania dóbr Typy czynności uzasadniających zbywanie i nabywanie dóbr rozróżnienie czynności płatanych i nieodpłatnych typowe causae nabycia własności: emptio venditio kontrakt konsensualny zamiana towaru na cenę na początku dokonywany przy użyciu formaln...

Kontrakty służące do korzystania z cudzego kapitału lub cudzych dóbr...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2303

6. 14 Kontrakty służące do korzystania z cudzego kapitału lub cudzych dóbr Typy kontraktów pozwalających na korzystanie z cudzego kapitału lub cudzych dóbr Nexum Otrzymujący cudze rzeczy zabezpieczał zwrot uzgodnionej ilości rzeczy tego samego rodzaju własną osobą Mutuum (pożyczka) Tytuł darmy ...