Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 128

Uprawnienia prawa podmiotowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

3. Przydatność koncepcji prawa podmiotowego Pojęcie prawa podmiotowego pozostaje pojęciem efektywnym w procesie interpretacji i stosowania prawa cywilnego. Jego efektywność wyraża się w tym, że po ustaleniu, iż normy prawa cywilnego wyznaczają określonym podmiotom kompetencje czy też wolności ok...

Prawa akcesoryjne i związane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3899

III. Prawa akcesoryjne i związane Podstawą wyróżnienia tych praw jest pewna ich zależność od innych praw. 1.Prawa akcesoryjne Prawa akcesoryjne (niesamoistne) skonstruowane zostały dla umocnienia innych praw podmiotowych (samoistnych) . Z tego względu ich istnienie i treść zależą od innych pra...

Nabycie pochodne i pierwotne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1694

II. Nabycie pochodne i pierwotne 1.nabycie pochodne Nabywca uzyskuje tu prawo podmiotowe od innej osoby, która na niego to prawo przenosi. Z tego właśnie względu skuteczność nabycia zależy od tego, czy przenoszącemu przysługiwało przenoszone prawo. W szczególnych jednak przypadkach system prawn...

Nadużycie - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

II. Nadużycie Prawo podmiotowe można wykonywać, realizując stany rzeczy lub zachowując się w sposób wyznaczony ich treścią. W teorii prawa cywilnego nie ma wątpliwości co do tego, że zachowania niezgodne z treścią norm prawnych wyznaczających określone typy lub postacie praw podmiotowych nie są...

Rzeczy ruchome i nieruchome

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 7483

II. Rzeczy ruchome i nieruchome 1.podstawa podziału Największą doniosłość dla relacji stosunków cywilnoprawnych ma podział rzeczy na ruchome i nieruchome. Jest to podział wyczerpujący i rozłączny zarazem. Nie ma więc rzeczy, które nie byłyby albo ruchomościami, albo nieruchomościami. Taką właś...

Przedawnienie - terminy, omówienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

3. skutek Roszczenie przedawnione nie gaśnie, a jedynie nie będzie mogło być przymusowo zrealizowane; sąd bowiem oddali powództwo uprawnionego w razie upływu terminu przedawnienia i gdy dłużnik podniesie zarzut przedawnienia. Przybiera ono charakter tzw. roszczenia niezupełnego. Roszczenie to ni...

Pożytki - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Art. 52 KC stanowi, że „czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności”. Wspomniana norma prawna ma charakter względnie wiążący. Ze względu bowiem na to, że przynależności są samoistnymi rzeczami, niekoniecznie muszą one dzielić los prawny rzeczy głów...

Przedsiębiorstwo - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

III. Przedsiębiorstwo 1.uwagi wstępne Słowo przedsiębiorstwo używane jest w tekstach prawnych w co najmniej trzech różnych znaczeniach: Na oznaczenie jakichś podmiotów prawa cywilnego Na oznaczenie jakiejś działalności Na oznaczenie pr...

Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

Rozdział XXI. Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną. (!) Postacie nieważności czynności prawnej I. Nieważność 1.uwagi ogólne Nieważna (bezwzględnie) czynność prawna nie wywiera skutków prawnych jako czynność prawna. Jest ona nieważna od samego początku i to z mocy praw...

Bezskuteczność względna i zastosowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

IV. Bezskuteczność względna 1.uwagi ogólne Ustawodawca posługuje się konstrukcją bezskuteczności względnej, gdy z jakichś szczególnych powodów chce zapobiec temu, aby skądinąd niewadliwa czynność prawna nie uniemożliwiała wykonanie prawa jakiejś innej osoby, nieuczestniczącej w owej czynności p...