Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 127

Sposoby zawierania umów - wadium

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

5) Wadium a) jest to dodatkowe zastrzeżenie zamieszczone w warunkach aukcji lub przetargu przez organizatorów b) wyraża obowiązek wpłacenia przez uczestników aukcji albo przetargu określonej sumy pieniężnej - wysokość wskazują warunki aukcji lu...

Prawo prywatne - omowienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Rozdział I Prawo prywatne Normy prawa prywatnego regulują stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują, własne, prawnie chronione, sfery interesów majątkowych, a także niemajątkowych (osobistych) Autonomiczność ta wyraża się przede wszystkim w braku władczego podporządkowania je...

Zakres prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

IV. Zakres prawa cywilnego 1.prawo pracy Podstawowym aktem normatywnym regulującym tę dziedzinę prawa jest Kodeks pracy z 1974 r. Ustawa ta ma charakter kompleksowy, obejmujący normy prawne zarówno prywatno-, jak i publicznoprawnej natury. Głównym przedmiotem regulacji, a zarazem centralną instyt...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 532

Rozdział II. Źródła prawa cywilnego. 1.uwagi wstępne Źródłami prawa są fakty uznawane w danym systemie prawnym za fakty prawotwórcze. Ich wytworem są generalne i abstrakcyjne normy prawne, wskazujące, kto, w jakich okolicznościach, jak ma postąpić. Źródłami prawa cywilnego są : Prawo stanowione...

Metanormy, norma a przepis prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

V. Rola nauki Poglądy uczonych nie stanowią źródła prawa cywilnego w polskim systemie prawnym. Natomiast często inspirują one działalność legislacyjną w szczególności poprzez formłowanie w pracach naukowych postulaty dla ustawodawcy. Ważniejsze rodzaje norm i przepisów prawa cywilnego I. uwagi...

Prawo podmiotowe - omowienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Rozdział IV. Prawo podmiotowe I. Koncepcja prawnonaturalna i system prawny 1. prawo podmiotowe i system prawny Prawo podmiotowe to pozytywnie oceniana sytuacja jednostki w społeczeństwie. 2. Koncepcja umiarkowanego pozytywizmu Uznaje ona priorytet norm prawa stanowionego przez kompetentne i ...

Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

III. Ważniejsze rodzaje przepisów prawa cywilnego 1.Definicje legalne Są to przepisy, które w sposób wiążący określają sens używanych w akcie prawnym słów lub zwrotów 2. przepisy odsyłające Treść przepisów odsyłających zawiera ten sens, że przy ustalaniu treści normy X zawsze należy uwzględni...

Prawo prywatne, międynarodowe, stosowanie prawa cywilnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

III. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym Zgodnie z ogólnymi zasadami, normy prawa cywilnego obowiązują na całym terytorium RP, jeżeli co innego nie wynika z treści odpowiednich przepisów prawnych lub kompetencji organu stanowiącego Adresatami norm prawnych są obywatele RP...

Ustalenie właściwej normy dla rozstrzygnięcia sprawy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

3. Domniemanie dobrej wiary. Domniemanie dobrej wiary odnosi się do całego systemu prawa cywilnego - art. 7 KC każe domniemywać istnienie dobrej wiary. Podział na dobrą i złą wiarę ma charakter wyczerpujący, a zarazem rozłączny. Chodzi tu o stany psychiczne osoby odnoszące się do jej wiedzy o i...

Rodzaje wykładni - omówienie zagadnien

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

5.wyniki wykładni Analiza tekstu prawnego może doprowadzić sędziego do następujących wniosków interpretacyjnych : Wykładni stwierdzającej - polegającej na ustaleniu, że wykładnia językowa pozwala jednoznacznie określić treść lub moc normy...