Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 117

Ochrona, kolizja praw, przedmioty stosunku cywilnoprawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1197

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. III. Ochrona Ochrona sądowa reguła ogólna - uprawnionemu przysługuje powództwo , tzn. kompetencja do zwrócenia się do sądu lub innego organu państwowego, aby ten rozpatrzył sprawę i orzekł o konsekwencjach prawnych wynikających z naruszenia lub zagrożenia...

Rzeczy oznaczone, części składowe rzeczy i przynależności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 749

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. III. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości Pojęcie Rzeczy oznaczone co do gatunku określone są wedle cech rodzajowych , a rzeczy oznaczone co do tożsamości odnosi się do indywidualnie wskazanego przedmiotu. Doniosłość prawna oba określenia fun...

Przedmioty inne niż rzeczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 980

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. PRZEDMIOTY INNE NIŻ RZECZY I. Przedmioty materialne niebędące rzeczami nie występują w postaci wyodrębnionej lub zindywidualizowanej, a doktryna konstruuje w odniesieniu do nich, innego rodzaju (niż rzeczowe) prawa podmiotowe. Rodzaje takich rzeczy: cie...

Mienie, osoby fizyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 910

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. II. Mienie art. 44 - mieniem jest własność i inne prawa majątkowe - czyli „mienie” ma to samo znaczenie co „prawa majątkowe" W odróżnieniu od „majątku" wyraz „mienie": to tylko aktywa ; może być używany bez relatywizacji do oznaczonej os...

Zdolność prawna osób fizycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. III. Miejsce zamieszkania choć w pewnej mierze dana ta indywidualizuje człowieka, jednak nie jest to właściwość osobista człowieka kwestie te regulowane są przez kc w art. 25-28 kc. Miejsce zamieszkania to miejscowość, a nie adres → ukształtowane to zos...

Zgon, ochrona dóbr osobistych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. III. Ustanie Śmierć gasną lub przechodzą na inne osoby przysługujące człowiekowi w chwili jego śmierci prawa lub obowiązki, ale dokonane za życia czynności prawne na ogół są nadal skuteczne, a niekiedy dopiero z chwilą śmierci uzyskują skuteczność prawną ...

Dobra osobiste - Konstrukcja prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. II. Konstrukcja prawna Najskuteczniejsza ochrona dóbr osobistych poprzez konstrukcję praw podmiotowych , ale kwestia sporna: koncepcja wielości praw podmiotowych (tyle ile dóbr) koncepc...

Konsumenci i przedsiębiorcy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. KONSUMENCI I PRZEDSIĘBIORCY KONSUMENCI Idea szczególnej ochrony konsumenta (rozwój - ostatnie 40 lat na świecie) opiera się na założeniu zrównania szans konsumenta w podejmowaniu rzeczywiście wolnej i rozważnej decyzji przy zawieraniu umowy z profesjonali...

Środki ochrony majątkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Środki ochrony majątkowej. Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny art. 24 § 1 zd. 3 kc (wprowadzonego nowelą z 23.8.1996 r.) - możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłacenia sumy na wskazany cel społeczny. Zadośćuczynienie ...

Ogólna regulacja osób prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 714

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. II. Ogólna regulacja osób prawnych Uwagi wstępne w art. 35 kc - generalne odesłanie do przepisów pozakodeksowych dotyczących powstania, ustroju i ustania osób prawnych, z zaznaczeniem, iż statut reguluje organizację i sposób działania → analiza pozakodeks...