Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 115

Ważniejsze rodzaje norm prawa cywilnego - omówenie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. II. Ważniejsze rodzaje norm prawa cywilnego Normy bezwzględnie i względnie wiążące oraz semiimperatywne normy bezwzględnie wiążące (imperatywne, kategoryczne, bezwzględnie stosowalne, ius cogens) → ich zastosowanie nie może być wyłączone lub ograniczone w...

Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu czasowym i przestrzennym I. Obowiązywanie norm w zasięgu czasowym Początek obowiązywania 14 dni - reguła, ale może być dłuższe lub krótsze vacatio legis...

Stosowanie prawa cywilnego, modele stosowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. III. Obowiązywanie norm prawa cywilnego w zasięgu przestrzennym ogólne zasady → normy prawa cywilnego obowiązują na całym terytorium RP, jeżeli co innego nie wynika z treści odpowiednich przepisów prawnych lub kompetencji organu stanowiącego ; adresatami ...

Postacie czynności prawnych1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. II. Postacie czynności prawnych rodzaje wyróżnione na kryterium innym niż treści czynności. Jednostronne, umowy i uchwały kryterium - strony: jednostronne czynności prawnej - powstają przez złożenie oświadczenia woli jednej strony, np. testament. umowy - ...

Postacie czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. Przysparzające czynność w wyniku której jedna strona dokonuje korzystnej dla drugiej strony zmiany majątkowej, polegającej na tym, że nabywa ona prawo podmiotowe albo zostaje zwolniona z obowiązku lub z ciężarów ograniczających jej prawo podmiotowe. więk...

Forma oświadczenia woli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 728

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. FORMA OŚWIADCZENIA WOLI I. Swoboda formy Uwagi ogólne zasada - o ile ustawa nie stanowi inaczej dopuszczalne jest złożenie oświadczenia woli przy pomocy jakiegokolwiek znaku, nie tylko językowego (art. 60 - „... każde zachowanie się ...”). Oświadczenia wy...

Dokumenty urzędowe - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron. Z datą pewną art. 81 § 1 kc - w razie urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie to wiąże też osoby nieuczestniczące w czynności prawnej. Skutek ten wywołuje: art. 81 § 2 pkt. 1 - stwierdzenie dokonania czynności w jakimkolwiek

Ryby-kolokwium

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzejewski
 • Fizjologia ryb
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2282

Ekosystem to układ ekologiczny na który składają się elementy przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Ekosystem: Biocenoza, biotop Biocenozę tworzą populacje wzajemnie powiązanych ze sobą zależnościami, które występują w danym środowisku. Bi...

Pilot a przewodnik

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Majewski Janusz
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1435

Pilot Wycieczek Zagadnienia omawiane podczas kursu na pilota: Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie, Wiedza o Polsce i świecie współczesnym, Obsługa ruchu turystycznego, Geografia turystyczna Polski i Europy, ...

Swoboda kształtowania treści czynności prawnych (TXLIX)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron. VI. Groźba groźba - zapowiedź wyrządzenia komuś jakiegoś zła, w razie nie dokonania żądanej czynności (tzw. przymus psychiczny), będąca niedopuszczalną interwencją w proces motywacji człowieka. Osoba zagrożona ma możliwość wyboru. groźba musi być bezpraw...