Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 110

Dobra intelektualne, prawo właśności - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 798

K_pi_ski. Notatka składa się z 3 stron. I. Wspólne cechy dóbr intelektualnych 1. Przedmiot niematerialny - nie są rzeczami, np. pewne rozwiązania, pomysły 2. Mają wartość majątkową a także wartość niemajątkową wiele z nich - dualizm prawa 3. Są wyodrębnione dostatecznie w takim stopniu, by mogł...

Wznalazki - omówienie tematu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. I. Definicja wynalazku Definicja wynalazku zawarta w ogólności art.24 PWP 1. Charakter techniczny 2. Nowość art. 25 PWP 3. Poziom wynalazczy art. 26 PWP 4. Przemysłowa stosowalność art. 27 PWP Wynalazek jest to rozwiązanie intelektualne, które ma charak...

Prawo własności przemysłowej - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 665

K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. I. Art. 27 PWP Możliwość wytworzenia wytworu lub wykorzystania sposobu. Zupełność: w tym sensie, że osoba fachowca w danej dziedzinie jest w stanie na podstawie opisu patentowego, wykorzystując zawarte w nim informacje, wykorzystać dany wynalazek. Pełny op...

Patent - omówinie tematu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. I. Nadużycie patentu Zakaz nadużywania patentu sformułowany w art. 68 PWP Polega na uniemożliwianiu korzystania z wynalazku dla celów publicznych Niezaspokojony rynek Niedostateczna ilość lub jakość wyrobów Nadmierne ceny Sankcją jest licencja przymuso...

Patnety - zagadnienie prawne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

K_pi_ski. Notatka składa się z 2 stron. I. Umowy dotyczące patentu Wzorem regulacji umownej dotyczącej rejestracji przedmiotów itp. jest część patentowa. Inne umowy (np. wzornictwo) odsyłają do tego. Model ogólny takiej umowy jest właśnie w części patentowej. Umowa zbycia (cesji praw) i umowa li...

Kryminalistyczna systematyka dokumentów - pojęcia, omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Hubert Kołecki
 • Fałszerstwa i weryfikacja autentyczności dokumentów
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1820

Ko_ecki. Notatka składa się z 2 stron. Fundamentalne cele i rodzaje kryminalistycznych badań dokumentów: Głównym celem kryminalistycznych badań dokumentów mogą być: Ustalenie: Autentyczności Nieautentyczności: Faktu sfałszowania dokumentu Zakresu sfałszowania dokumentu: Elementów sfałszowa...

Kryminalistyka - wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Hubert Kołecki
 • Fałszerstwa i weryfikacja autentyczności dokumentów
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1365

Ko_ecki. Notatka składa się z 3 stron. Podr. „Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej” Kulicki, Kwiatkowska, Stępka; rozdział 13. KK art. 270 fałszerstwa materialne (techniczne) art. 271 fałszerstwa intelek...

Podstawowe rodzaje kryminalistycznych badań dokumentów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Hubert Kołecki
 • Fałszerstwa i weryfikacja autentyczności dokumentów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2254

Ko_ecki. Notatka składa się z 3 stron. Elementy dokumentów i podstawowych rodzajów kryminalistycznych badań dokumentów: badania pismoznawcze: grafizm warstwa językowa (styl, składnia, słownictwo) warstwa treściowa badania techniczne: papieru materiałów kryjących zabezpieczeń antyfałszersk...

Zabezpieczenia dokumentów - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Hubert Kołecki
 • Fałszerstwa i weryfikacja autentyczności dokumentów
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1596

Ko_ecki. Notatka składa się z 3 stron. Zabezpieczenie holograficzne nie jest najskuteczniejsze, ponieważ użytkownicy nie są w stanie ocenić ich autentyczności. Znaki wodne - lokalizacja i powtarzalność Barwne włókna ochronne - fluoryzujące lub niefluoryzujące (widoczne w ultrafiolecie lub nie; ...

Poziomy zabezpieczeń - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Hubert Kołecki
 • Fałszerstwa i weryfikacja autentyczności dokumentów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589

Ko_ecki. Notatka składa się z 2 stron. Poziomy zabezpieczeń Zabezpieczenia weryfikowalne przez: Wszystkich użytkowników Kontrolerów w punktach Ekspertów w laboratoriach Tylko w laboratorium wytwórcy dokumentu Sposoby technicznej weryfikacji zabezpieczeń: Weryfikacja jednostkowa (manualno-w...