Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 109

Prawo konstytucyjne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Prawo konstytucyjne Wykład 1., 05.10.2012 Rama dla życia wspólnoty o określonej treści; pozytywny czynnik w życiu wspólnoty - wg Immanuel Kanta - konstytucja Tezę tę odrzuca postmodernizm Konstytucja pozwala na największą możliwą wolność czło...

Istota i pojęcie konstytucji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826

ISTOTA I POJĘCIE KONSTYTUCJI początkowo jako akt gwarantujący ograniczenie władzy monarszej i organizujący organy państwa → sporna kwestia czy prawa człowieka powinny być w konstytucji - szkoła prawno-naturalna uznawała, że będzie to deprecjonować wagę praw człowieka, ostatecznie wygrała zasada u...

Zmiana Konstytucji - omówienie, pozycja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Zmiana Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku - art. 235 K → technika inkorporacji. Rozdział XII - ZMIANA KONSTYTUCJI; Art. 235. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Zmiana Konstytucji następuje w drodze u...

Prawo autorskie - źródla, harmonizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Źródła prawa autorskiego: Konwencje międzynarodowe - Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych Akt paryski 24 lipca 1977 - traktat WIOP o prawie autorskim 20 grudnia 1996 - traktat WIOP o artystycznych wyko...

Użytek własności intelektualnej - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

Korzystanie z pojedynczych egzemplarzy- co oznacza? Odwołanie do art. 34 i 35, brak ilościowego progu, jedynie nie może mieć charakteru handlowego. Jaki jest rozmiar zwielokrotnianego utworu? Jaki jest cel użytku? (to zależy co zrobimy z tym dalej) Krąg osób? (związek osobisty, rodzina, przyjacie...

Prawo własności przemysłowej - źródła prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

Prawo własności przemysłowej - w całości mieści się w zakresie własności intelektualnej, w relacji do prawa autorskiego ochrona własności przemysłowej zawiera się także w ochronie baz danych oraz w prawach pokrewnych (np. ochr...

Wynalazek - istota i uzasadnienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Wynalazek- istota i uzasadnienie Istota systemu patentowego - właściwy organ państwowy (urząd patentowy) na mocy decyzji udziela wynalazcy- następcy prawnemu- innemu wskazanemu podmiotowi wyłączne prawo eksploatacji wynalazku, w przewidz...

Patent europejski - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

,,Patent europejski” Przyznawany na podstawie Konwencji Monachijskiej z 1970r. nie będącej źródłem prawa UE Brak jednolitego charakteru prawa wyłącznego (,,wiązka patentów”- ochrona w kilku krajach) Jednolite kryteria oceny zdolności patentowej Jednolita procedura przed Europejskim Urzędem Pa...

Krajowa procedura rejestracji wzoru przemysłowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

Krajowa procedura rejestracji wzoru przemysłowego Zgłoszenie wzoru przemysłowego w UP RP - podanie (oznaczenie zgłaszającego, przedmiot zgłoszenia, wniosek) - ilustracja wzoru przemysłowego - opis wyjaśniający ilustrację wzoru przem...

Problematyka własności intelektualnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marian Kępiński
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 329
Wyświetleń: 987

K_pi_ski. Notatka składa się z 3 stron. I. Problematyka własności intelektualnej uregulowana jest poza Kodeksem Cywilnym niemalże w całości. II. Skąd się wzięła nazwa „własność intelektualna” 1. Z języka angielskiego - intellectual property (IP) 2. Jest to termin nowy, który pojawił się w latach...