Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 108

Zasady przewodnie statusu jednostki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

KONSTYTUCJA Z 1997 - ZASADY PRZEWODNIE STATUSU JEDNOSTKI w rozdziale II w „Zasadach ogólnych” określone zostały podstawowe zasady-idee przewodnie całego systemu prawa: zasada godności ( preambuła i art. 30 ): przyrodzona i niezbywalna cecha człowieka , stanowiąca źródło wolności i praw człowieka ...

Podmioty praw i wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

PODMIOTY PRAW I WOLNOŚCI obywatele - cudzoziemcy : uregulowania prawne : Konstytucja ; ustawa o obywatelstwie polskim z 1962 r. (niespójna z Konstytucją); obywatelstwo nabywa się prawem krwi (art. 34 ust. 1) oraz (wg ustawy): na wniosek osoby zainteresowanej lub z mocy prawa , jak w przypadku rep...

Ochrona praw i wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI szczególne ograniczenie ochrony niektórych praw ( art. 81 ) → tzn. tylko w granicach określonych w ustawie (czyli ograniczenie bezpośredniego stosowania Konstytucji, ale wciąż nie mogą one pozbawiać tych praw ich istoty i art. 81 nie wyklucza skargi konstytucyjnej): art. 6...

Dualistyczny charakter systemu źrodeł prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

DUALISTYCZNY CHARAKTER SYSTEMU ŹRÓDEŁ PRAWA Dualistyczny charakter systemu źródeł prawa polega na rozróżnieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów o charakterze wewnętrznym. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego mogą wiązać wszystkie podmioty w państwie. Przepisy te mają...

Postępowanie - stadia postępowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

POSTĘPOWANIE 5 zasadniczych stadiów: zgłoszenie wstępnego wniosku; postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej; postawienie w stan oskarżenia; rozpoznanie sprawy przez TS w I inst.; rozpoznanie sprawy...

Rzecznik Praw Obywatelskich - istota instytucji, pozycja ustrojowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1316

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH ISTOTA INSTYTUCJI ombudsman to szczególny organ powiązany z parlamentem, czuwający nad prawidłowością postępowania administracji publicznej wobec obywateli ; historia Szwecja w 1709, ale ostateczny kształt uzyskał dopiero w 1809 r. - najpierw jako funkcjonariusz parlam...

RPO - zakres i formy działania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA zadanie RPO → stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych → art. 80 K. zapewnia każdemu dostęp do RPO ; aspekt podmiotowy - dot. obywateli, bezpaństwowców, cudzoziemców, ale nie innych podmiotów jak os...

Stany nadzwyczajne - istota instytucji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

STANY NADZWYCZAJNE ISTOTA INSTYTUCJI stan nadzwyczajny to pojawienie się w państwie sytuacji szczególnego zagrożenia, której rozwiązanie wymaga sięgnięcia do środków szczególnych takich jak: koncentracja władzy w rękach egzekutywy ; ograniczenia praw i wolności obywateli ; zmiany w strukturze i z...

6 zasad konstytucyjnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 637

ZASADY KONSTYTUCYJNE 6 zasad odnoszących się jednolicie do wszystkich sytuacji stanu nadzwyczajnego: zasada wyjątkowości (subsydiarności) → stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko w sytuacji szczególnego zagrożenia (ogólnych chara...

Stan wyjątkowy - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1470

STAN WYJĄTKOWY stan wyjątkowy (art. 230) może zostać wprowadzony tylko w trzech sytuacjach: w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa ; w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli ; w razie zagrożenia porządku publicznego ; wg us...