Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 106

Opracowanie paremii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1526

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Audiatur et altera pars (Seneca, Medea 199 - 200; Dzieje Apostolskie 25,17; Iustiniani Digesta 48,17,1pr.) - niech będzie wysłuchana i druga strona Komentarz: Art. 10 Powszechnej De...

Konkretny porządek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Dajczak. Notatka składa się z 5 stron. II.1. Konkretny porządek prawny Lex causae - prawo właściwe dla sprawy głównej Lex domicilii - prawo właściwe dla miejsca zamieszkania Lex fori - prawo właściwe dla miejsca postępowania sądowego Lex loci actus - prawo miejsca dokonania czynności Lex loci...

Zasady ustalania służebności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

Dajczak. Notatka składa się z 3 stron. Zasady ustalania służebności Servitutes - służebności Iura in re aliena - ograniczone prawo rzeczowe Servitus in faciendo consistere nequit - służebność nie może polegać na działaniu Servitutibus civiter utendum est - służebności powinny być utrzymywane w...

Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

Krasowski. Notatka składa się z 4 stron. Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego Po śmierci Władysława Hermana doszło do konfliktu dynastycznego między braćmi ( 1107-1109 ), w wyniku którego zwycięski Bolesław Krzywousty podporządkował sobie wszystkie polskie ziemie, a pokonany i uwięziony Zbign...

Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1281

Krasowski. Notatka składa się z 4 stron. Księstwo Warszawskie Pokój w Tylży (1807r.): utworzenie Księstwa Warszawskiego z terenów 2-3 zaboru pruskiego i 3 zaboru austriackiego powstał organ Komisji Rządzącej konstytucja KW powstała...

Stosunki Państwo-Chrześcijaństwo w Cesarstwie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. STOSUNKI PAŃSTWO - CHRZEŚCIJAŃSTWO W CESARSTWIE (W TYM ZMIANY USTROJOWE W OKRESIE DOMINATU) pomijam tu zmiany instytucji w dominacie, ewentualnie patrz temat wyżej, na wszelki wypadek zrobiłam też organizację Kościoła; 1. Imperium rzymskie, w którego grani...

Sukcesje tronu w Europie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 833

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Sukcesje tronu w Europie Państwo epoki feudalizmu miało z reguły ustrój monarchiczny. Różne były systemy następstwa tronu : system dziedziczności tronu - różnie ukształtowany w zależności od tego, czy dziedziczyć mogły kobiety ( system kognatyczny , np. An...

Rządy parlamentarno-gabinetowe w Anglii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1953

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Rządy parlamentarno-gabinetowe w Anglii Władza parlamentu angielskiego uległa znacznemu wzmocnieniu dzięki ustawom lat 1689 ( bill o prawach ) i 1701 ( ustawa sukcesyjna ). Rozpoczął się okres ...

Sądownictwo stanowe w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 686
Wyświetleń: 1134

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. SĄDOWNICTWO STANOWE W POLSCE W sądownictwie okresu monarchii publicznoprawnej obowiązywała zasada stanowości , co prowadziło do istnienia odrębnych sądów dla szlachty, duchowieństwa, mieszczaństwa i włościan. Do kodyfikacji prawa w Formula Processus (1523)...

Reformy Stanisławowskie do sejmu wielkiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1904

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. REFORMY STANISŁAWOWSKIE DO SEJMU WIELKIEGO 1. Sejm konwokacyjny, który odbył się w 1764 r. po śmierci Augusta III Sasa (1763 r.) przeprowadził ważne reformy przy poparciu “Familii” Czartoryskich i carycy Katarzyny II. zakazano posłom przysięgi na instrukc...