Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 105

Zwierciadło Saskie i Księga Elbląska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2002

ZWIERCIADŁO SASKIE (1220-1235) niem. Sachsenspiegel prywatny spis prawa zwyczajowego wschodniosaskiego (Księstwa Saksonii), region Ostfalia - spis prawa partykularnego , a także odbicie norm prawnych ustanawianych przez władzę państwową (np. przywileje Fryderyka II i postanowienia landfrydów) i ...

Wstęp do logiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Hermann Josef Pottmeyer
 • Logika prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1505

LOGIKA W sensie szerokim - semiotyka * semantyka - nauka o relacji znaków (do czego się on odnosi) *syntaktyka - nauka o łączeniu znaków w bardziej złożone struktury * pragmatyka - relacja pomiędzy znakiem a tymi, którzy się nim posługują - logika formalna - zajmuje się poprawnością - ogólna...

Efekt kreacji i przesunięcia handlu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2261

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. EFEKT KREACJI HANDLU, A EFEKT PRZESUNIĘCIA HANDLU (kreacja handlu w unii celnej) Efekt kreacji handlu - trade creation effect - wyraża się we wzroście wolumenu wzajemnych obrotów handlowych krajów tworzących unię celną - w wyniku usunięcia ceł i innych bari...

Zasoby- czynniki produkcji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 819

Majewska. Notatka składa się z 3 stron. Zasoby Zasoby często określają się mianem czynników produkcji. Zasoby SA wykorzystywane jako nakłady w procesie produkcji dóbr i usług. Proces produkcji jest jedna z faz procesu gospodarowania. Pozostałe fazy to podział, wymiana i konsumpcja. W klasycznym ...

Teorie Keynesist

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1148

Majewska. Notatka składa się z 2 stron. TEORIE KEYNESISTÓW Keynes posługiwał się często pojęciem całkowitego popytu, będącego ogólną sumą zapotrzebowania na dobra i usługi w całym systemie ekonomicznym. Pojęcie to znane było też w klasycznej ekonomii. Zdaniem Keynesa jednak poziom produkcji i zat...

Zwyczaj międzynarodowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1260

§ ZWYCZAJ MIĘDZYNARODOWY Prawo międzynarodowe przez długi czas było głównie prawem zwyczajowym. Obecnie rola zwyczaju uległa znacznego zmniejszeniu, z racji dużej liczby umów wielostronnych i zwiększaniem się liczby państw związa...

Uchwały organów organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

5. UCHWAŁY ORGANÓW ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Charakter takich uchwał jest mocno kontrowersyjny. Rola organizacji międzynarodowych prawie międzynarodowym rośnie. Uchwałom organizacji w związku z tym przypisywany jest głównie charakter prawotwórczy i moc obowiązująca dla uchwał, które dotyczą z...

Kompetencje UE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1085

Kompetencje UE Kompetencje do stanowienia norm (prawa w określonej dziedzinie), wiąże sie z tym nadawanie kompetencji wykonawczych. Unia jest organizacja międzynarodową i jej kompetencje wynikają z decyzji państw członkowskich - zasada kompetencji przyznanych (zasada na jakiej Unia otrzymuje róż...

Artykuł 25. Konstytucji z 1997r.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1260

Krasowski. Notatka składa się z 2 stron. Artykuł 25. Konstytucji z 1997r. Artykuł 25. Konstytucji z 1997r. stanowi jedną z najbardziej fundamentalnych gwarancji polskiego prawa wyznaniowego. Określa zasady instytucjonalnych stosunków, r...