Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 104

XX lecie - unifikacja - prawo cywilne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

XX lecie - unifikacja - prawo cywilne CZEGO SI  NIE UDA O prawo osobowe ma skie w 1929 by  gotowy projekt Karola Lutosta skiego mieszane prawo ma skie WYBÓR warunkiem zawarcia ma stwa WYZNANIOWEGO by o udukomentowanie braku przeszkód cywilnych duchowny przesy  protokó lubu do USC i tam sporz dzan...

Zdolność do czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 777

Zdolność do czynności prawnych Ogólnie: uzyskuje się ją wraz z uzyskaniem pełnoletności, częściową w wieku 13 lat - pozwala to na zawieranie umów dotyczących czynności życia codziennego (np. kupno) w epoce ludów barbarzyński było to uzależnione od zdolności fizycznych - dla kobiet wiek był obni...

Zdolności do czynności prawnych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

ZDOLNO  DO CZYNNO CI PRAWNYCH EPOKA FEUDALNA PE NA ZDOLNO pe noletni i zdrowy m czyzna ogólnie OGRANICZENIA wiek na pocz tku granice wieku nie by y jednolite i precyzyjne (cz sto ustalano to kazuistycznie) w prawie  redniowiecznym wyró niano 2 etapy nieletnio pe noletnio okres rodowo-plemienny te...

Zdolność prawna i zdolność do czynności pranych VI

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

BGB (paragrafy 21-89) - osoby prawne publiczne i osoby prawne prywatne - publiczne - 4 rodzaje: korporacje, fundacje, zakłady użyteczności publicznej, Skarb Państwa - wskazane w paragrafie 89 (regulowane osobno) - prywatne - stowarzyszenia (odłam: stowarzyszenia wpisane) oraz fundacje - BGB s...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2289

ZDOLNOŚĆ PRAWNA I ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH Zdolność prawna nie jest niczym ograniczona Zdolność prawna i jej ograniczenia w prawie epoki feudalnej Instytucja śmierci cywilnej Zdolność prawna w landach pruskich z ABGB Landrecht prus...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych IV

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

BGB - pełnoletniość po ukończeniu 21 roku życia * instytucja dodania lat przez małżeństwo (od 18 lat dla obu płci) * instytucja dodania lat bez małżeństwa (upelnoletnienie) - sąd opiekuńczy uchwałą może upełnoletnić osobę która ukończył...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Feudalizm - korporacja a fundacja - związki polityczno-terytorialne jako mające „osobowość prawną” (marka, opole, werw) - wspólne dysponowanie ziemią, wodami, łąkami [nie były to państwa!] - związki religijne, które musiały być oderwane od określonych osób fizycznych (biskupstwa, klasztory, kapi...

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych w kodeksie radzieckim...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

ZGB (1911) - wyraźna dojrzałość ustawodawcy - zdolność prawdą posiada każdy człowiek - znają pojęcie, nie definiują, łączą z urodzeniem (z „człowieczeństwem”), koniec wraz ze śmiercią, każdy człowiek - zdolność, prawa i obowiązki przysługuje wszystkim ludziom - nie ma żadnych ograniczeń o chara...

Zdolność prawna na przestrzeni dziejów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

Zdolność prawna na przestrzeni dziejów Pytania, które mogą wystąpić na egzaminie: Zdolność prawna i jej ograniczenia w epoce feudalnej Instytucja śmierci cywilnej Porównanie zdolności prawnej w ujęciu landrechtu pruskiego (ALR) i ABGB ...

Zdolność prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

ZDOLNO PRAWNA PRAWO FEUDALNE pocz tek nie zawsze nabywana z urodzeniem wymagane by y dodatkowe elementy podniesienie przez ojca wydanie g osu itp uzasadnienie : - ograniczenie  zd. prawnej  u omnych - symboliczne uznanie przez ojca koniec mier  cz owieka mier  klasztorna przez wst pienie do klasz...