Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 100

Starożytność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1190

Zmierczak. Notatka składa się z 8 stron. Historia doktryn politycznych: - jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa (II poł. XIX w. jako tzw. Historia filozofii prawa) - elitarna koncepcja historii doktryn - identyfikacja doktryny z systemem; prezentowanie wielkich systemów pióra wielkich myś...

Epoka i jej konflikty ideowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Zmierczak. Notatka składa się z 6 stron. EPOKA I JEJ KONFLIKTY IDEOWE - postęp dziejowy inspirowany przez mieszczaństwo - rozwój form wczesnokapitalistycznych - coraz szerszy zasięg produkcji przemysłowej i pierwsze zwycięskie rewolucje mieszczańskie (w Anglii i w Niderlandach) - dwa nurty: * ...

Źródła prawa amerykańskiego, Ehepatent, Kodyfikacje napoleońskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

ŹRÓDŁA PRAWA AMERYKAŃSKIEGO władze angielskie uważały (orzeczenie z 1608), że koloniści angielski zachowują swoje prawo i że system common law obowiązuje, ale: osadnicy angielski nie znali dobrze prawa angielskiego i odnosili się do niego z ...

Pruskie prawo krajowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1071

ALR - LANDRECHT 1794 (PRUSKIE PRAWO KRAJOWE) przygotowywany od 1780r. przez komisję (kanclerz J. von Carmer, C Svarez) wprowadzenie projektu spotkało się z oporem feudalnych kół pruskich wpływ na ogłoszenie i wprowadzenie - ostatecznie dążenie, by na ziemiach zagrabionych Polsce po II rozbiorze...

System common law

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2016

COMMON LAW A EQUITY dualizm cechą prawa angielskiego common law; orzecznictwo sądów westminsterskich, „prawo kazusów” equity - od XV w. równoległy rozwój; przejaw działalności Sądu Kanclerskiego od XIII w. rozstrzygnięcia sędziowskie został...

Dualizm cechą prawa angielskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

COMMON LAW A EQUITY dualizm cechą prawa angielskiego common law; orzecznictwo sądów westminsterskich, „prawo kazusów” equity - od XV w. równoległy rozwój; przejaw działalności Sądu Kanclerskiego od XIII w. rozstrzygnięcia sędziowskie został...

Dziedziczenie w prawie feudalnym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 952

D ZIEDZICZENIE W PRAWIE FEUDALNYM OGÓLNIE powstanie i rozwój prawa spadkowego wi e si  z indywidualizacj  w asno ci charakter wspólnotowy, zbiorowy ruchomo ci / nieruchomo ci najdawniejsze  zasady  dziedziczenia  dotyczy y  ruchomo ci (synowie bro  i zbroje, córki ubrania, ozdoby) DZIEDZICZENIE j...

Glosatorzy i komentatorzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3927

GLOSATORZY XI-XIII w. początek związany z odkryciem Digestów justyniańskich (Pandektów) - szkoła bolońska (narodzenie wraz z powstaniem Uniwersytetu w Bolonii w 1088) twórcą Irneriusz - najbardziej znacząca postać szkoły; miał 4 uczniów: Martinusa, Bulgarusa, Hugona, Jacobusa - zajmowali się na...

Humanizm prawniczy, Ordenanse

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3367

HUMANIZM PRAWNICZY XVI w. - zapoczątkował reakcję przeciwko pojmowaniu prawa rzymskiego w duchu italskim i przeciwko metodom badań glosatorów i komentatorów kierunek typowy dla XVI i częściowo także dla XVII w. powrót do źródeł prawa rzymskiego naukowy stosunek do prawa rzymskiego „czyści” legi...

Kodeks karny 1810 i 1932 oraz Kodeks Tagancewa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3325

Kodeks karny (Code Penal) - 1810 zawierał tylko przepisy prawa karnego materialnego formalna definicja przestępstwa nulla poena sine lege wyróżniał zbrodnie, występki i wykroczenia zbrodnie - naruszenie praw naturalnych człowieka występki - naruszenie porządku publicznego wykroczenia - narusz...