Uniwersytet Gdański - strona 97

Metody immunohistochemiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dorota Myślińska
 • Metody obrazowania mózgu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Metody detekcji mRNA, Typy odpowiedzi komórkowej, zif-268, c-fos, Hybrydyzacja, Znakowanie sond, Znakowanie przeciwciał....

Ubezpieczenia życiowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ryzyko w ubezpieczeniach na życie, Funkcje ubezpieczeń na życie, Ubezpieczenia ochronne, Klasyfikacja ubezpieczeń na życie, Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym....

Enstynkcja-wykresy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Rys. 1 Widmo absorpcji dla roztworu o stężeniu 2E-5 mol/L Rys. 2 Wykres zależności ekstynkcji od stężenia roztworu. Rys. 3 Wykres zależności współczynnika absorpcji od stężenia roztworu. ...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Zasada ugodowego załatwiani...

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2632

doc. Temat notatki to postępowanie administracyjne i  egzekucyjne. Plik opisuje m.in. następujące kwestie: postępowanie administracyjne, pojęcie postępowania administracyjnego, zakres obowiązywania kpa w postępowaniu jurysdykcyjnym, zakres stosowania przepisów kpa w sprawach wydawania zaświadczeń, z...

Zestawienie wyników pomiarów

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Szweda
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

4. Zestawienie wyników pomiarów. M = 60,259g ± 0,1[g] - masa dużego ciężarka m 1 = 6,7g ± 0,1[g] m 2 = 8,25g ± 0,1[g] - poszczególne masy dodatkowych ciężarków m 3 = 10,92 ± 0,1[g] S - droga w ruchu jednostajnym [m] L - droga w ruchu jednostajnie przyśpieszonym [m] T - czas w drodze ruchem ...

Etyka w zarządzaniu-wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Renata Płoska
 • Etyka w zarządzaniu
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 5656

1    Etyka w zarządzaniu  dr Renata Płoska    Tematyka  wykładów    etyka – definicja, rozwój i najważniejsi myśliciele, systemy etyczne    moralność – pojęcie i elementy    uwarunkowania myślenia etycznego    etyka i prawo    etyka biznesu - pojęcie i rozwój etyki biznesu    poziomy etyki bi...

Strategor-zarządzanie firmą

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. SSW dr Renata Pałczyńska-Gościniak
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1918

STRATEGOR. Zarządzanie Firmą. Strategie, Struktury, Decyzje, Tożsamość. Tłumaczenie - Krystyna Bolesta-Kukułka Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1996. Cytuję wybrane fragmenty. Strona w budowie. Inną czcionką i inicjałami „Z.U.” lub pseudonimem „Anonimus”, oznaczyłem uwagi własne . Z.U ...

Dr Jolanta Su_owska ,analiza sprawozdza_ ekonomicznych

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Andrzej Pogorzelski ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Skrypt do przedmiotów: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i Analiza finansowa przedsiębiorstwa Gdynia, marzec 2005 S p i s t r e ś c i WPROWADZENIE s. 3 1. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JAKO PRZEDMIOT ANALIZY s. 4 1.1. Treść bilansu...