Uniwersytet Gdański - strona 96

Finanse samorządu terytorialnego.Gospodarka finansowa i system finans...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 287
Wyświetleń: 343

Gospodarka finansowa i system finansowy JST Gospodarka finansowa jest częścią publicznej gospodarki. System gospodarki jest częścią systemu publicznego. Pierwsze budżety gmin powstały w 1991roku. Finanse samorządu terytorialnego publiczne zasoby pieniężne (środki publiczne) gmin, powiatów, wojewó...

Algebra abstrakcyjna cz1

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki
 • Algebra abstrakcyjna
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3654

Porusza zagadnienia takie jak: obiekt algebraiczny, grupa, przykłady grup, podgrupa, relacja równoważności, warstwy lewostronne, warstwy prawostronne. W notatce znajdują się również informacje takie jak: twierdzenie Lagrange'a, homom...

Inteligencja -psychologiczne podstawy edukacji - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: historia pytań o różnice wykonania zadań umysłowych, paradoksy inteligencji, potrzeba alternatywnego ujęcia inteligencji, zasoby poznawcze wg Kahnemana, zasoby indywidualne człowieka,

Postawy i wspływ społeczny - prezentacja.

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: definicja postawy, obiekt postawy, wymiary postaw, wpływ postaw na rozumienie świata, czynniki, od których zależy zgodność postawy i zachowania, dwutorowość perswazji, facylitacja społe...

Psychologia kształcenia - prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: nowicjusze i specjaliści (Glaser), kompetencje w różnych dziedzinach a rozumowanie naukowe, cykl uczenia się Lawsona, warunki zmiany błędnych przekonań naukowych, rola multimedialnych środków prze...

Psychologia wychowania -prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Dr Adam Jagiełło-Rusiłowski
 • Psychologiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sensoryczną
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: pojęcie wychowania, zadania psychologii wychowania, problem oferty wychowawczej z perspektywy jednostki i społeczeństwa, wychowanie jako interwencja, modele socjalizacji wg Schaffera,podstawowe modele wychowania....

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1176

Coś na temat po co się robi badania jakościowe (cel badań jakościowych) Porównanie badań ilościowych i jakościowych (na pewno)! Tabelka Omówić każdą z technik badawczych oraz scharakteryzować (kiedy, po co się stosuje, podstawowe narzędzie i przykłady zastosowania) Fazy i etapy procesu badawczego ...

Podstawowe założenia ustawy o obywatelstwie polskim

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 539

Podstawowe założenia ustawy o obywatelstwie polskim. Zasada ciągłości obywatelstwa (zachowują obywatelstwo polskie osoby posiadające je na podstawie wcześniej wydanych przepisów, nowa ustawa nie zmienia ich statusu) Zasada wyłączności obywatelstwa Zasada równouprawnienia małżonków ...

Prawo konstytucyjne a prawa religijne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 574

. Prawo konstytucyjne a prawa religijne. Poza państwami islamskie prawo religijne nie odbywa znaczące znaczącej roli we współczesnych państwach. Jednak np. w Watykanie obowiązuje prawo kanoniczne. Szaria -reguluje stosunki między jednostką a Allachem, między ludźmi, między państwem a jednostką (pr...