Uniwersytet Gdański - strona 95

Formy aktywności dziecka, rozwój procesów poznawczych, psychologia, wy...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Lucyna Bobkowicz-Lewartowska
 • Psychologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2401

Wykłady z psychologii, które przeprowadziła dr Lucyna Bobkowicz-Lewartowska na Uniwersytecie Gdańskim. Notatka składa się z 4 czytelnych skanów zapisanych w formacie JPG. Dokładna tematyka notatki jest następująca: formy aktywności dzieci oraz rozwoju procesów poznawczych u dziecka, rozwój procesów ...

Ćwiczenia z dydaktyki kształcenia językowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Justyna Pomierska
 • Dydaktyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3059

jpg. Dokładna tematyka zawarta w notatce jest następująca: kultura żywego słowa, scenariusz lekcji: koza, kózka i wilk, techniki, metody, zasady dydaktyki ogólnej, Okoń, Krysiewicz, Kruszewski, przykładowe ćwiczenie i lekcja. Notatka zawiera takż...

Ćwiczenia z łaciny

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Jolanta Czyżma
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4760

jpg. Notatka wyjaśnia następujące zagadnienia: czasowniki złożone z sum, esse, orzeczenie imienne, odmiana czasownika być, przykładowe tłumaczenia zdań z łaciny, tryb oznajmujący czasu teraźniejszego strony czynnej, przypadki,

Ćwiczenia z literatury Staropolskiej, Horacy a Kochanowski

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Literatura Staropolska
Pobrań: 210
Wyświetleń: 4263

jpg. Dokładna tematyka notatki jest następująca: informacje o Horacym, Pieśni biesiadne Horacego, hymn, Co nam przyniesiesz mój poczciwy dzbanie, Jan Kochanowski, Dzbanie mój pisany, Kochanowski i Horacy, podobieństwa i różnice twórczości, Oda 9, fo...

Wykłady z historii filozofiii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Danuta Kreft
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2562

Liczba stron notatki wynosi cztery. Dokładna tematyka notatki jest następująca: teoria idei u Platona, teoria poznania Platona i Arystotelesa, Teoria bytu Arystotelesa, etyka i polityka Arystotelesa, podstawy empiryzmu J.Locke'a, skrajny sensualizm...

Wykłady z łaciny

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Jolanta Czyżma
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3269

jpg. Notatka wyjaśnia następujące zagadnienia: rzeczowniki I deklinacji, przykłady odmiany rzeczowników I deklinacji, II deklinacja, przykłady rzeczowników, kultura antyczna, epoka augustowska, okres cesarstwa, wpływy łaciny, język chrześcijaństw...

Wykłady z psychologii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Lucyna Bobkowicz-Lewartowska
 • Psychologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1848

Wykłady z psychologii, które przeprowadziła dr Lucyna Bobkowicz-Lewartowska na Uniwersytecie Gdańskim. Notatka składa się z 6 czytelnych skanów zapisanych w formacie JPG. Dokładna tematyka notatki jest następująca: rozwój człowieka, ogólna prawa rozwoju, rozwój prenatalny, okres niemowlęcy, okres po...

Fonetyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lica
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3332

Dokładna tematyka notatki jest następująca: artykulacja, opis artykulacyjny, wiązadła głosowe, elementy artykulacji, miejsce artykulacji, sposób artykulacji, przykłady opisu artyk...