Uniwersytet Gdański - strona 94

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Wierzyciel

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2422

Zagadnienia przedstawione w notatce wyjaśniają następujące kwestie: postępowanie egzekucyjne, podmioty czynne i bierne, zakres przedmiotowy, tytuł wykonawczy, organy egzekucyjne obowiązków pieniężnych i niepieniężnych, wierzyciel, biegli, zasady PEA, odebranie nieruchomości,

Postępowanie egzekucyjne w administracji - test 1

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3381

Egzekucję admin PROWADZI SIĘ W STOSUNKU DO A. obowiązków administracyjnych oraz uprawnień, B. obowiązków administracyjnych,. C. obowiązków administracyjnych oraz - wyjątkowo - niektórych uprawnień. Jeżeli wobec zobowiązanego zastosowano ŚRODK EGZEKUCYJNE, TO ZASTOSOWANIE DODATKOWO SANKCJI K...

Spoleczna odpowiedzialnosc biznesu-istota przedsiębiorstw w teoriach

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2191

2011-03-03 1 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU istota PRZEDSIĘBIORSTWO W TEORIACH …………………………………………… przedsiębiorstwo – „czarna skrzynka” zachowanie przedsiębiorstwa na rynku przedsiębiorstwo utożsamiane z jednoosobowym  właścicielem jeden ...

Meteorologia i klimatologia-kwantyle

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

STY LUT MAR KWI MAJ CZE LIP SIE WRZ PAŹ LIS GRU Średnia roczna 1961 30,2 39,3 54,6 12,1 76,6 86,0 142,2 114,5 70,3 32,3 35,8 45,8 61,6 1962 42,8 61,4 26,4 32,3 125,6 70,5 67 88,1 88,9 17,3 53,7 31,1 58,8 1963 24 17,4 13,5 31,7 29,6 99,6 47,2 97 114,8 51,8 118,7 16,1 55,1 1964 22,2 43,5 6,3 20,7 22,...

Oceanografia(przyroda)zadania-fale morskie

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

ZADANIE 1 Obliczyć długość i prędkość fali o okresie: 30s, na głębokościach 20 i 8m. Na 20 m głębokości Dane: h = 20 m T = 30 s g = 9,81 m/s 2 długość fali: prędkość fali: Na 8 m głębokości Dane: h = 8 m T = 30 s g = 9,81 m/s 2 = 0,036 długość fali: prędkość fali: = 8,86 m/s Odpowiedź: Długoś...

Wyjaśnienie pojęcia GIS'U

 • Uniwersytet Gdański
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Co to jest GIS - jak poszerza możliwości badawcze współczesnych geografów? System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) - system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspo...

POLITOLOGIA Filozofia - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Arkadiusz Modrzejewski
 • Filozofia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2688

Ponadto w notatce zostały poruszone takie kwestie jak: epistemologia, źródła ludzkiego poznania, źródło prawdy, poziomy prawdy, klasyczna definicji prawdy, poziom logiczny prawdy, kryteria prawdziwości, teoria epistemiczna prawdy, teoria koh...

Kultura jako źródło cierpień, wykład z woku

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Wojciech Owczarski
 • Literatura Staropolska
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4676

jpg, zawiera cztery strony czytelnych skanów z wykładów. Dokładna tematyka notatki jest następująca: interpretacja dzieła "Kultura jako źródło cierpień", przewrót kopernikański, Sigmund Freud, podejmowany problem, dwa rodzaje JA, praktyki Jogi, zaspokojenie zastępcze, odwrócenie uwagi, nar...

Eric Berne, \\\"W co grają ludzie\\\", wykład z woku

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Wojciech Owczarski
 • Literatura Staropolska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3920

. Notatka zapisana jest w formacie .jpg, zawiera trzy strony czytelnych skanów z wykładów. Dokładna tematyka notatki jest następująca: interpretacja dzieła "W co grają ludzie", korzyść egzystencjalna, gry, gry życiowe, gry małżeńskie, gry na przyjęciach, gry seksualne, gry świata podziemne...