Uniwersytet Gdański - strona 92

Techniki sprzedaży produktów inwestycyjnych na przykładzie funduszy in...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hipolit Kałuski
 • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Czym jest konflikt? To proces społeczny zachodzący między jednostkami, grupami,państwami, wynikający ze sprzeczności interesów, celów, poglądów czy obowiązków, powodujący powstanie wrogości miedzi nimi; Konflikt w przeciwieństwie do różnicy zdań ...

Techniki sprzedaży produktów bankowych-operacje pasywne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hipolit Kałuski
 • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Batna- najlepsza alternatywa dla negocjowanego porozumienia – rozważenie ewentualnych działań, jakie będzie można podjąć w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, a więc stanowiących odpowiedź na pytanie „co stanie się, jeśli rozmowy się załamią”,...

Typy klientów i sposoby postępowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hipolit Kałuski
 • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Klient małomówny, najczęściej sympatyczny człowiek. Nie mówi jasno i jednoznacznie czego oczekuje. W swoim zachowaniu jest powściągliwy i wahający się, tylko nieliczni czekają na błąd sprzedawcy, aby go następnie zaatakować. Klient bardzo ostrożny...

Ubezpieczenia majątkowe- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hipolit Kałuski
 • Nowoczesne technologie sprzedaży
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Zachowania uległe- polegają na wycofaniu się z dyskusji i dopasowaniu do wymagań oraz żądań drugiej osoby nawet jeżeli wewnętrznie się z nimi nie zgadzamy. Zachowania agresywne- prowadzą do tego że jedna lub obie strony podczas dyskusji chcą narzu...

Genetyka populacyjna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teofil Szczepanowski
 • Podstawy genetyki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Albinizm- brak pigmentu w skórze. Cecha ta jest resesywna. Kędzierzawe włosy cecha dominująca. Obie cechy należą do dwóch różnych grup sprzężeń. Mężczyzna o naturalnym zabarwieniu skóry z kędzi...

Podstawowe pojęcia - Gen

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teofil Szczepanowski
 • Podstawy genetyki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1120

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Gen- jednostka dziedziczenia, która w sensie klasycznym zajmuje swoista pozycję w genomie lub chromosomie. Fenotyp- obserwowane strukturalnie lub funkcjonalnie cechy organizmu.

Turystyka,turysta, ruch, rynek turystyczny- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzena Pniewski
 • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Notaka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Pojęcie turystyki - W literaturze spotyka się różne definicje tego pojęcia. Wynika to ze zmian, które dokonują się w obrębie samej turystyki, jak też są wyrazem wzrostu jej znaczenia w życiu społecznym i gospodarczym. Pierwsze definicje (XVIII/XIX ...

Gospodarowanie i jego etapy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Gospodarowanie i jego etapy Gospodrowanie- to zespół planowanych czynności człowieka uwzględniające zasady racjonalnego gospodarowania, który zmierza do złagodzenia deficytu dóbr w stosunku do zapotrzebowania na nie. Etapy : P...

Konkurencja dokonała

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

Konkurencja dokonała, monopol i konkurencja monopolistyczna. Konkurencja doskonała - cena jest dana przez rynek. Monopol - jedyny podmiot występujący na rynku, krzywa popytu jest elastyczna, wyłączny oferent danego produktu, jest rynkiem producen...