Uniwersytet Gdański - strona 89

note /search

Projekt przychodnia - system ocen

 • Uniwersytet Gdański
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1085

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ocena pracowników przychodni będzie polegała na porównaniu obrazu pracownika uzyskanego w wyniku obserwacji i analizy efektów pracy i (lub) zachowań, i (lub) postaw z obrazem wynikający...

Credit scoring jako metoda oceny zdolności kredytowej

 • Uniwersytet Gdański
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1631

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Credit scoring - metoda punktowa oceny wiarygodności i zdolności kredytowej. Wady credit scoring: Szybka dezaktualizacja systemu; Mała elastyczność; Kosztowne wdrażanie; Błędy w danych; Brak analizy jakościowej; Dyskryminacja niektórych grup społe...

Menedżer- prezentacja

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1281

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Menedżer realizuje swoje zadania w ściśle określonych, formalnych strukturach organizacyjnych, a także w ramach określonych przez różnorakie przepisy (ustawy, zarządzenia, regulaminy, itp.). Realizowanie się w roli lidera przebiega w zdecydowanie...

Poprawa bezpieczeństwa podróżowania autobusami turystycznymi

 • Uniwersytet Gdański
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1400

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Montowanie pasów bezpieczeństwa w możliwie jak największej liczbie pojazdów. Zamieszczenie informacji o zagrożeniach i możliwościach zapobiegania im w miejscu widocznym dla każdego pas...

Temperatura powietrza w Polsce (1)

 • Uniwersytet Gdański
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 756

A.Wyszkowski (ćwiczenia z meteorologii i klimatologii)      nr     ………………………………………………..  imię i nazwisko     ……………………………………………..  kierunek studiów, nr grupy      Średnia miesięczna i ...

Kontrola spoŁeczna - N. Machiavelli

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: N. Machiavelli, autor „Księcia” (XVI w.) zajmując się problemem władzy i urządzenia państwa kładzie akcent nie na to „jak być powinno” – co jest charakterystyczne choćby dla wspomnianych myślicieli średniowiecznych, ale „co zrobić by osiągnąć zami...

Potoczna a naukowa wiedza

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Uczeń Platona – Arystoteles w podobnym stopniu może być traktowany jako jeden z „protoplastów” socjologii, choćby dzięki „Polityce”, w której analizuje następujące aspekty państwa (społeczeństwa): samowystarczalność, wspólnota moralna. N. Machiave...

Przedsocjologiczna refleksja nad życiem społecznym

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Od współczesnej, stricte socjologicznej perspektywy tę przedsocjologiczną refleksję teoretyczną odróżniają trzy istotne cechy – wyróżniki współczesnych standardów naukowych (B. Szacka). Wiedza przedsocjiologiczna a socjologia: normatywny i finalis...

Rozne spojrzenia na przedmiot socjologii

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Noatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Socjologia zajmuje się różnymi aspektami funkcjonowania zbiorowości ludzkich, głównymi prawami i czynnikami ich rozwoju (S. Kosiński). Instytucja społeczna – zorganizowany i utrwalony system dzia...