Uniwersytet Gdański - strona 88

Precedens a zwyczaj konstytucyjny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 637

Precedens a zwyczaj konstytucyjny Precedens konstytucyjny to jednorazowe świadome rozstrzygnięcie przez naczelny organ państwowy sprawy związanej ze stosowaniem przezeń konstytucji, przy czym okoliczności, w jakich to rozstrzygniecie nastąpiło uzasadniają przypuszczenie, że w przyszłości znajdzie o...

Teorie reprezentacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 896

Teorie reprezentacji. Reprezentacja jako zasada konstytucyjna to prawnie legitymowa­ne wykonywanie funkcji władzy państwowej w imieniu zbiorowego pod­miotu suwerenności (narodu) przez konstytucyjnie określone organy pań­stwa, przy czym z zasady tej wnioskować można o istnieniu po stronie rządzących...

Znaczenie prawa natury w prawie konstytucyjnym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 735

Znaczenie prawa natury w prawie konstytucyjnym. prawa natury - wieczne, nie­zmienne, absolutne normy postępowania, które można wyprowadzić z nie­zmienności natury ludzkiej, czy też- jak sądzili niektórzy - z woli boskie W niektórych konstytucjach znajdujemy odniesienia do zasad prawa natury (np. R...

Strategia rekrutacji

 • Uniwersytet Gdański
 • ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • Strategia personalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Rekrutacja- proces poszukiwania przez organizację kandydatów zainteresowanych obsadą wakujących stanowisk, którzy spełniają założone kryteria. zatrudnienie pierwszej „lepszej” osoby, która spełnia formalne wymagania, a następnie dokonanie oceny na...

Strategia dyferencjacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wioletta Dryl
 • Strategie konkurencji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1414

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Polega na oferowaniu przez przedsiębiorstwo produktów specyficznych, które wyraźnie wyodrębniają się od pozostałych produktów konkurencji, są jednoznacznie utożsamiane z daną firmą. Strategia dyferencjacji produktów to różnicowanie ich poprzez ule...

Strategia imitacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wioletta Dryl
 • Strategie konkurencji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Skąd strategia imitacji- Duża konkurencja w gospodarce wolnorynkowej; Strumienie i przepływ informacji na rynku; Proces decyzyjny konsumentów; Gotowy produkt - warty kopiowania? Strategia imitacji (market followers), nazywana również strategią na...

Strategia integracji poziomej i pionowej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wioletta Dryl
 • Strategie konkurencji
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2499

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Integracja pozioma- Decyzja o jej wprowadzeniu powinna być poprzedzona analizą trzech czynników: jak dalece integracja jest powiązana z długoterminową wizją rozwoju, do jakiego stopnia wzmocni ona podstawową działalność firmy, na ile pozwoli ona ...

Strategie firm niszowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wioletta Dryl
 • Strategie konkurencji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 945

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Nisza rynkowa to wąsko zdefiniowana grupa klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści. Strategia firm niszowych- Polega ona na pozycjonowaniu z dala od dominujących marek za pomocą wyższej ceny i niskiego budżetu reklamowego, w celu wykor...

Ćwiczenia od 1 do 6 - notatki z przedsiębiorczości

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzenna Czerwińska
 • Podstawy nauki o przedsiębiorczości
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1127

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Co wyróżnia człowieka przedsiębiorczego: innowacyjność, pracowitość, kreatywnoć, pomysłowość, umiejętność zarządzania grupą, charyzma. Definicja przedsiębiorzości: ujęcie atrybitowe: zaspół cech...

Rachunkowośc finansowa-wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewa Spigarska
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1176

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: Funkcja przedsiębiorstwa jest to coś, co przedsiębiorstwo wykonuje lub powinno wykonywać w przyszłości, aby zrealizować swoje cele. każda funkcja na diagramie określa, co system ma robić, a nie w jaki sposób funkcje tworzą hierarchię - pierwsza fu...