Uniwersytet Gdański - strona 81

Zachowania i działania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Działania masowe – to pojęcie dotyczy sytuacji, kiedy wielu ludzi działa podobnie, choć niezależnie od siebie. Przedświąteczne zakupy w sklepach, głosowanie wielu ludzi na tego samego kandydata w wyborach, inwestowanie pieniędzy w obligacje, zakup...

Wykresy - gęstość

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Wyk.1 Zmienność pionowego rozkładu gęstości w Lutym i Maju w Basenie Bornholmskim Wyk.2. Zmienność pionowego rozkładu gęstości w Sierpniu i Listopadzie w Basenie Bornholmskim Wyk.3. Ewolucja struktury mas wodnych w Basenie Bornholmskim w Lutym - diagramy T_S Wyk.4 Ewolucja struktury mas wodnyc...

Wykresy-gęstość

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Zdzisław Kondratowicz
 • Oceanografia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Wyk.1 Zmienność pionowego rozkładu gęstości w Lutym i Maju w Basenie Bornholmskim Wyk.2. Zmienność pionowego rozkładu gęstości w Sierpniu i Listopadzie w Basenie Bornholmskim Wyk.3. Ewolucja struktury mas wodnych w Basenie Bornholmskim w Lutym - diagramy T_S Wyk.4 Ewolucja struktury mas wodnych ...

Trzęsienia Ziemi ,wulkanizm

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1190

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Fale sejsmiczne – fale wywołane drganiami skorupy ziemskiej. Epicentrum – miejsce na powierzchni ziemi położone bezpośrednio nad hi...

Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aneta Lipiec
 • Oceanografia fizyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1050

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Rzeźba lądów wykazuje ogromne zróżnicowanie, przejawiające się wystepowaniem wielkich form ukształtowania powierzchni Ziemi. Zostały one utworzone i są nadal kształtowane przez procesy e...

Fundusze zrównoważone

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 0
Wyświetleń: 924

Notatka porusza między innymi zagdaneinia takie jak: zbiór instrumentów finansowych zbudowany zarówno z akcji, jak i z instrumentów inwestycyjnych charakterystycznych dla portfeli papierów dłużnych, czyli np. bonów skarbowych czy obligacji. Jest to portfel dla osób akceptujących umiarkowane ryzyko i...

Portfele agresywne (akcyjne) na podstawie funduszy inwestycyjnych ak...

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 882

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Uprzywilejowane są one akcjami imiennymi. Uprzywilejowanie może dotyczyć zarówno praw majątkowych wynikających z akcji (dywidendy, udziału w podziale masy likwidacyjnej), jak i praw niemajątkowych (korporacyjnych – prawo głosu).

Portfele agresywne (akcyjne) na podstawie funduszy inwestycyjnych ak...

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Benedykt Czaja
 • Portfel inwestycyjny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Portfel papierów wartościowych to zestaw różnych instrumentów finansowych wybranych z uwagi na zróżnicowaną reakcję ich cen na tendencje rynkowe. Portfel ten zawiera określoną liczbę składników o różnej stopie zwrotu i o różnym poziomie ry...

Elektrody - Katoda

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Elektrody emitowane sa z katody i biegna one do anody. Elektorony które dotarly do anody powodują ze powstaje coraz więcej pradu anodowego. Na drodze katoda -siatka predkosc elektronow wzrasta co powoduje ze elektrony zderzają się z cząsteczkami rt...