Uniwersytet Gdański - strona 79

Fizyka- wstęp teoretyczny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marcin Szweda
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Każdy pierwiastek ma swoje charakterystyczne widmo złożone z linii; przy dokładniejszym zbadaniu okazuje się, że linie te rozłożone są w widmie wg praw określonego typu, tworząc serie widmowe. Widma liniowe są charakterystyczne dla rodzaju atomu w...

Fizykochemia roztworów - Układy dwu- (lub więcej) składnikowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Roztwory- Układy dwu- (lub więcej) składnikowe, w których jeden składnik (na ogół ciekły) stanowi rozpuszczalnik, a pozostałe stanowią substancje rozpuszczone, tzn. rozproszone na poziomie molekularnym.

Równowaga chemiczna- prezentacja - Reakcje odwracalne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1365

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Reakcje odwracalne- W wysokiej temperaturze węglan wapnia rozkłada się na tlenek wapnia i gazowy dwutlenek węgla. W obecności wysok...

Średnia entalpia wiązania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kwiatkowski
 • Fizykochemia w kosmetologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Wiązanie jonowe- niekierunkowe oddziaływanie elektrostatyczne pomiędzy jonami o przeciwnych znakach: dodatnimi k...

Populacja 2-ekologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Chmara
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Populacja- ogól osobników jednego gatunku zamieszkujących w tym samym czasie wspólny obszar, należących do tej samej puli genowej. Zagęszczenie- liczba osobników przypadająca na jednostkę pow...

STRATEGIA S.A-realność budżetu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 357
Wyświetleń: 882

STRATEGIA S.A. Lista pytań sprawdzających realność budżetu: Czy analizy i prognozy są wystarczającym źródłem zarządzania? Czy zostały sprawdzone alternatywy? NIE - np. przędzę wykorzystywać nie tylko do produkcji dywanów Czy planowanie jest we...

Konstytucyjne uregulowania obowiązywania prawa wspólnotowego w systemi...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 833

Konstytucyjne uregulowania obowiązywania prawa wspólnotowego w systemie prawnym państw europejskich. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Lexemburgu przyznaje prawu ponadnarodowemu pozycję nadrzędną nawet nad konstytucjami państw członkowskich. Stanowiska tego nie podziela się jednak w praktyce u...

Pojęcie prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 714

Pojęcie prawa konstytucyjnego: a) oznacz­ać ono może zespól norm prawnych wyodrębnionych w systemie prawa i tworzących określoną jego gałąź; Prawo konstytucyjne to całokształt norm pra­nych dotyczących ustroju państwowego (Chodzi tu nie tylko o normy konsty­tucyjne sensu stricte, ale też o normy z...

Szczególna nazwa konstytucji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 602

.Szczególna nazwa konstytucji Rezultatem świadomej decyzji ustrojodawcy, nakierowanej na wyposażenie konstytucji w walor najwyższej mocy prawnej, jest nadanie jej szczególnej, indywidualnej nazwy, Której nie ma żaden inny akt prawny w całym systemie prawa. Są znane różne określenia spełniające tę...

Teorie obowiązywania prawa międzynarodowego w systemie wewnętrznym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1148

Teorie obowiązywania prawa międzynarodowego w systemie wewnętrznym. Dualizm - prawo krajowe i prawo międzynarodowe są odmiennymi porządkami prawnymi, których odrębność przejawia się w tak zasadniczych dziedzinach, jak źródło obowiązywania normy, przedmiot regulacji czy podmioty, przez co niemożliwe...