Uniwersytet Gdański - strona 78

Fizyka jądrowa , rozkład Gaussa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

ROZKLAD GAUSSA: (normalny): rozkład zmiennej losowej ( rozkład prawdopodobieństwa ) opisany funkcją (tzw. unormowana funkcja Gaussa) gęstości prawdopodobieństwa , w przypadku jednowymiarowym daną wzorem: Czynnik przed eksponen...

Efekt lotos

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1638

Materia Materi ły pomocnicze 1 y pomocnicze  BIONIKA BIONIK Ta młoda, interdyscyplinarna gałąź nauki zbli a do  siebie opisową biologię i technikę z jej praktycznymi  zastosowaniami.  Te dwie dziedziny dotychczas były sobie tradycyjnie  przeciwstawiane. Tymczasem pionierskie prace bioników dowodz...

Badanie charakterystyki baterii słonecznych - Elektron

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Wstęp teor et yczny: Światło padające na półprzewodnik typu „p” powoduje „wybicie” elektronu przez co powstaje para elektron-dziura. Jeżeli energia takiego nośnika prądu będzie większa od różnicy potencjałów V d miedzy złączem p-n nośniki p...

Dualizm falowo korpuskularny - zadania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

Fizyka: 1. Opisz jdzisiejszy stan wiedzy na temat elementarnych składników budowy materii.(czyli standardowy model kwarkowo leptonowy) 2. Na czym polega tzw ''dualizm falowo korpuskularny'' w mikroświecie i jak się go komentuje. 2) Dualizm korpuskularno-falowy, korpuskularno-falowa natura świat...

Dyfrakcja swiatła

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

TABELE POMIAROWE Tab.1 Wyniki pomiarów dla szczeliny nr 1 Rząd minimum(n) - 1 2 3 1 2 3 Odległość ekranu od szczeliny L i [m] Położenie minimum dyfrakcyjnego x n [cm] y n = nλL [10 -6 m] 3,41 2,8 5,7 8,7 2,5916 5,1832 7,7748 2,91 2,6 5,3 7,9 2,2116 4,4232 6,6348 2,41 2,0 4,0 6,1 1,8316 3,6632 5,4...

Gaz doskonały

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

Gaz doskonały,  gaz spełniający równanie stanu Clapeyrona ( Clapeyrona równanie ). Gaz doskonały jest modelem, skonstruowanym przy następujących założeniach: 1) brak oddziaływań między cząsteczkami gazu, 2) znikoma objętość cząsteczek (cząsteczki gazu rozważane są jako punkty materialne  posiadając...

INTERFEROMETR JAMINA - tabela

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 658

SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM INTERFEROMETR JAMINA TABELE POMIAROWE Tab.1 Seria pomiarowa Lp Ciśnienie górne Ciśnienie dolne Δ p [Pa] Δ m Średnia ilość maksimów Δ m Δ n Δ n/Δp [1/Pa] [mmH2O] [mmHg] [Pa] [mmH2O] [mmHg] [Pa] I 1 800 59 7 845 150 11 1 471 6 374 35 35 1,704E-05 2,673E-09 2 36 3 34 4 35 5...

Spektrometr gamma

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Spektrometr gamma, przyrząd służący do otrzymywania i analizowania widm   promieniowania gamma . Zbudowany jest z: analizatora wielokanałowego amplitudy ( analizator amplitudy ),   konwertera analogowo-cyfrowego , elektronicznego przedwzmacniacz...

KWARKI I LEPTONY

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

KWARKI I LEPTONY CZasteczki elementarne możemy dzielić na : LEPTONY I HADRONY Hadrony - grupa cząstek silnie oddziałujących złożonych z kwarków. Dziela się na bariony i mezony. Kwark - cząstka elementarna, fermion, posiadający ładunek...

Zasada BAM

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Optrel GbR www.optrel.de Brewster Angle microscopy Monolayer at the air-water interface are interesting quasi- two-dimensional model systems for studying fundamental interactions. They are also a precursor film within the LB fabrication process as illustrated in the following figure: The amphiphile...