Uniwersytet Gdański - strona 74

1 strona z pracy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Agata Szady
 • Metodyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Powstawanie długu publicznego jest związane z uporczywie utrzymującym się deficytem budżetowym. Rząd w takiej sytuacji jest zmuszony do drukowania pieniędzy, bądź też do zaciągania pożyczek u podmiotów krajowych, czy też zagranicznych. „Przyczynami powstawania długu publicznego mogą być jednak takż...

Nogrody Nobla w dziedzinie biologii.

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Marian Pisarczyk
 • Biologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 910

BIOLOGIA Omów jedną z prezentowanych na wykładzie nagród Nobla (za co została ona przyznana? komu? opisz to uhonorowane dzieło, np. struktura DNA) i podaj przykłady gdzie ta wiedza wykorzystywana jest w naukach biologicznych. 1962 Francis Crick (W. Brytania) , James Watson (USA) i Maurice Wilkins ...

Istota i zakres strategii marketingowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marzena Pniewski
 • Strategie marketingowe na rynku turystycznym
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1505

STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKU TURYSTYCZNYM Literatura Strategie marketingowe , pod red. W. Wrzoska, PWE, Warszawa 2004. M. Lisiński, Metody planowania strategicznego , PWE, Warszawa 2004. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa , PWE, Warszawa 2003. Z. Drążek, B....

Umowa sprzedaży - przepisy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Krzysztof Trzciński
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1155

Umowa sprzedaży: (przepisy względnie obowiązujące, chyba że umowa stanowi inaczej) -nazwane (regulowane w prawie polskim), - nienazwane (nie mają regulacji w prawie polskim, ale wykorzystywane w prawie gospodarczym, np. factoring, franching). Zawieranie umów: - odbywa się na podstawie gotowych wz...

Analiza finansowa banków - Współczynnik wypłacalności

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Ireneusz Świniarski
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2338

Analiza finansowa to ta część analizy ekonomicznej, której przedmiotem jest ocena działalności banku w aspekcie finansowym. Jest źródłem informacji o sytuacji finansowej, trendach i relacjach oraz mocnych i słabych stronach działalności jednostki. ŹRÓDŁEM DANYCH DO ANALIZY FINANSOWEJ jest sprawozda...

Analiza finansowa Pekao S.A - Analiza wskaźnikowa

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Ireneusz Świniarski
 • Analiza instytucji finansowych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1673

Wstęp W warunkach gospodarki rynkowej niemal każda decyzja gospodarcza, finansowa lub inwestycyjna zawiera w sobie elementy niepewności i ryzyka. W konsekwencji proces decyzyjny potrzebuje ciągłego dopływu informacji i wykonywania na ich podstawie analiz ekonomiczno-finansowych należących do podsta...

Środki zaspokojenia potrzeb

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Środki zaspokojenia potrzeb Środkami służącymi do zaspokajania potrzeb są dobra materialne i usługi. Wśród dóbr wyróżnia się: Dobra wolne-znajdują się w przyrodzie w nieograniczonej ilości i bezpośrednio mogą zaspokajać potrzeby np. powietrze, słońce, woda morska. Inne dobra nie nadające się do b...

Ekonomia - Teorie popytu

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

Ekonomia - nauka oprawach rządzących procesami produkcji, wymiany i dystrybucji oraz konsumpcji w historycznym rozwoju człowieka. Zagadnienia semestralne: Rzadkość, a możliwości produkcyjne (logika wyboru ekonomicznego): krzywa możliwości produkcyjnych inwestycje, a konsumpcja dobra prywatne i...

Elementy rynku - Podmiot gospodarczy

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 889

Temat: Elementy rynku Gospodarka rynkowa - występuje, gdy podmioty gospodarcze podejmują decyzje samodzielnie na podstawie cen, stóp procentowych, podatków itp. Rynek - proces, w którym dochodzi do kupna i sprzedaży (cena, popyt, podaż). Cena - pieniężny wyraz wartości rynkowej. Funkcje ceny: do...

Formy rynku

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

Formy rynku. Konkurencja dokonała Monopol pełny Konkurencja monopolistyczna Oligopol Kryteria: ilość przedsiębiorstw na rynku swoboda wejścia na rynek kształtowanie się cen charakter produkcji Model rynku Ilość podmiotów Kształtowanie ceny Swoboda wejścia Samodzielność, konkurencja Produkt...