Uniwersytet Gdański - strona 67

note /search

Przydatne wzory z fizyki .

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1358

PRZYDATNE WZORY Z FIZYKI       - gęstość        3 m kg   m – masa (kg)  V – objętość    3 m       p – ciśnienie (Pa)  F – siła parcia (N)  S – powierzchnia    2 m     w F - siła wyporu(N)    - gęstość cieczy lub gazu       3 m kg   V – objętość zanurzonego ciała   3 m   g – 

Pytania na egzamin - Siła Lorenza

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 973

4. Pole magnetyczne- wektor indukcji magnetycznej B i jego definicja poprzez formułę Lorenza. Strumień pola magnetycznego, podstawowe jednostki - Tesla[T], Weber[Wb]. Prawo Gaussa dla pola magnetycznego. WYKŁAD PIERWSZY SLAJDY (23-27)...

Pytania na egzamin - Prawo indukcji elektromagnetycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Pytanie nr 8 Omówić zjawisko indukcji elektromagnetycznej, prawo indukcji Faradaya oraz prawo Ampere'a-Maxwella. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej Wykład 01 (slajd 33): Indukcja elektromagnetyczna jest przyczyną pojawienia ...

Pytania na egzamin - Prawo indukcji elektromagnetycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

13. Prawo indukcji elektromagnetycznej -prawa : Planck'a, Wiena, Stefana - Boltzmanna 22. Zasada nieoznaczoności Heisenberga i jej konsekwencje. 13. Promieniowanie termiczne ciał -prawa : Planck'a, Wiena, Stefana - Boltzmanna Promie...

Pytania na egzamin - Model budowy atomu

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

1. Model budowy atomu wg. Sommerfelda i znaczenie podstawowych liczb kwantowych: n , l , m , s . W 1916 roku niemiecki teoretyk Arnold Johannes Sommerfeld założył, że elektrony mogą poruszać się po orbitach eliptycznych ( orbita kołowa jest jej szczególnym przypadkiem), przy czym liczba orbit jest...

Pytania na egzamin - Dielektryki

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

2. Dielektryki ,stała dielektryczna dla próżni i dla ośrodka dielektrycznego ,wektor indukcji  elektrostatycznej D i energia pola elektrostatycznego. Dielektryki  są ciałami które nie przenoszą ładunków elektrycznych, natomiast zewnętrzne pole elektryczne powoduje w nich niewielkie przesunięcie ład...

Pytania na egzamin -fizyka współczesna

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

Notatka zawiera materiały z przedmiotu: fizyka wpółczesna (przyroda). Uczelnia, z której pochodzi notatka to . Zajęcia prowadzi dr Anna Wencel. Notatka składa się z 7 stron. Elektrostatyka - prawo Coulomba dla ładunków punktowych, podstawowe charakterystyki pola elektrostatycznego ( natężenie, nap...

Transformator

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1344

Transformator to ważne urządzenie, dzięki któremu możliwa jest   zmiana napięcia. Jest to niezwykle ważna sprawa, ponieważ na przykład napięcie prądu płynącego w sieciach wysokiego napięcia nie jest odpowiednie w miejscach, gdzie go odb...

Wiązania

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

18. Wiązania chemiczne w molekułach - wymień i krótko omów na czym polega istota każdego z tych wiązań KOWALENCYJNE -polega ono na utworzeniu wspólnej pary elektronowej ...

Zadania na ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Zadanie 7 Dimagnetyki- nie posiadają zewnętrznego pola magnetycznego , ich suma wektorowa wynosi zero. W magnetycznym polu zewnętrznym wszystkie atomy zaczynają orientować swoje momenty magnetyczne ze zwrotem przeciwnym do przyłożone...