Uniwersytet Gdański - strona 66

Zagadnienia-statystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Wielomodalność -świadczy o niejednorodności zbioru danych miary położenia : skala interwałowa;ilorazowa: modalna,mediana,śr.arytmetyczna skala porządkowa: modalna,mediana miary rozprosze...

Pytania na egzamin - Zbiór danych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

„pytanio-zagadnienia” ze staty 1. Kwantyle - mediana -wartość zmiennej dzieląca zbiór danych na dwie równe części 2. Chi 2 - test nieparametryczny, liczebność oczekiwana nie mniej niż 6 (n/r*c), 2x2, test dokładny Fischera, z poprawką Yatesa 3.

Test-statystyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Karolina Narkiewicz
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

Statystyka 1.Skala porządkowa dotyczy: Odp. Każdy element zbioru otrzymuje rangę różnicującą zbiór w sposób jakościowy. 2. Test T Studenta to: Parametryczny …….(coś tam dalej było) 3.Odpowiednik T Studenta w nieparametrycznych testach: Odp. Test U Manna - Whitneya 4. Kiedy stosujemy test Cochr...

Filozofia i jej koncepcje pojmowania

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

FILOZOFIA -nauka o nauce, umiłowanie mądrości, sztuka rozmyślania, rozważania, zastanawiania się FILOZOF - synonim człowieka mądrego KONCEPCJE POJMOWANIA FILOZOFII : - Koncepcja klasyczna (filozofia to odrębna wiedza o charakterze racjonalnym posiadająca własny przedmiot i odpowiednio do niego wy...

Pytania na zaliczenie - Ontologia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1365

Ontologia- teoria bytu Kto twierdził, że nie myśl kształtuje się zależnie od przedmiotów lecz odwrotnie- Emmanuel Kant Gnoseologia- teoria poznania Epistemologia- teoria wiedzy Dewiacja wg Epikura. Teoria atomu to- Clinzmen, Parenkleis Kto powiedział, że istnieją tylko atomy i próżnia- Demokry...

Pojecie filozofi i przestawiciele nurtow

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 889

Filozofia - umiłowanie wiedzy, źródeł wiedzy należy szukać w człowieku, jest to sposób rozumienia rzeczy, nie zależy od wiedzy naukowej, pozostajemy w filozofii poza granicami czasu i przestrzeni, ma charakter uniwersalny, toteż nie można jej zdefiniować Fileo - „umiłować”, „dążyć” Sofia - wiedza,...

Łuk elektryczny -zwany inaczej transformatorem

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

Łuk elektryczny zwany inaczej transformatorem ,jest to ważne urządzenie dzięki któremu możliwa jest   zmiana napięcia. transformator jako urządzenie elektryczne (energety...

Dyfrakcja - rozchodzenie się fal

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

D yfrakcja  ( ugięcie fali ) to  zjawisko fizyczne  zmiany kierunku rozchodzenia się  fali  na krawędziach przeszkód oraz w ich pobliżu. Zjawisko zachodzi dla wszystkich wielkości przeszkód, ale wyraźnie jest obserwowane dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali .

Model pociagu na poduszce magnetycznej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Model pociagu na poduszce magnetycznej Model ten składa się z dwóch lamp halogenowych ,toru ,zasilacza 12 v do lamp , modelu pociągu na którym u góry znajduje się bateria sloneczna a pod wagonem warstwa grafitowa. Najpierw włączyliśmy

Obliczanie wartosci natężenia pradu i zorza polarna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Używana w ćwiczeniu aparatura pomiarowa jest pokazana na rys.1. Schematy podłączenia cewek Helmholtza i lampy elektronopromieniowej pokazują rys.2 i 3. W doświadczeniu zmienialiśmy wartość natężenia prądu. W całym obszarze lampy było jednorodne pole magnetyczne. Przy małym zaczyna pojawiać się w...